Pradinis / Mokslas ir švietimas / 8 iš 10 asmenų teigia, kad ES projektai padeda diegti inovacijas mokyklose

8 iš 10 asmenų teigia, kad ES projektai padeda diegti inovacijas mokyklose

Daugiau kaip aštuoni iš dešimties asmenų, dalyvaujančių vykdant ES finansuojamą iniciatyvą, kuria siekiama skatinti taikyti novatoriškus mokymo metodus ir naudoti patobulintą mokymo medžiagą vaikams, teigia, kad programa jiems turėjo teigiamą ir ilgalaikį poveikį. Naujo tyrimo duomenimis, tokia pati dalis asmenų tvirtino, kad be Europos paramos pasiekti tokių pačių rezultatų būtų buvę neįmanoma.

Projektai buvo finansuojami pagal ES programą „Comenius“, kuria remiama įvairi veikla, pradedant mokyklų partneryste, baigiant mokytojų rengimu ir „eTwinning“ mokyklų tinklu. Pagal programą „Comenius“, kuri vykdoma įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programą (ji nuo 2014 m. sausio mėn. bus pakeista programa „Erasmus visiems“), kasmet skiriama apie 13 mln. eurų universitetams, mokytojų rengimo įstaigoms, NVO ir mokykloms siekiant remti naujų mokymo metodų kūrimą ir naujos medžiagos rengimą. Novatoriško mokymo pavyzdžiai – teatru grindžiamas mokymas ir mokslo pagrindai vaikams (žr. skyrių „Pagrindiniai faktai“).

„Mūsų tikslas – padėti mokykloms savo moksleiviams suteikti žinių, įgūdžių ir pasitikėjimo, kurių jiems reikia, kad visapusiškai išnaudotų savo potencialą, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. – Papildoma šios Europos iniciatyvos nauda ta, kad ją vykdant mokytojai ir mokyklos sužino apie kitokius metodus ir patirtį, todėl klasėje randama novatoriškesnių sprendimų.“

Tyrimas parodė, kad daugiausia teigiamo poveikio patyrė projektuose tiesiogiai dalyvavę asmenys. Jie teigė, kad projektai jiems padėjo išplėsti akiratį, suteikė daugiau galimybių susipažinti su geriausia patirtimi bei inovacijomis ir kad vykdydami projektą jie patobulino savo profesinius IRT, kalbinius ir vadybos įgūdžius.

Organizacijos labiausiai pabrėžė, kad vienas svarbiausių privalumų buvo galimybė plėtoti naujus ryšius ir sąveiką tiek institucijose, tiek su kitais. Sisteminis poveikis vykdant projektus ir per tinklus, nors ir silpniau, bet, daugumos respondentų teigimu, juntamas, pavyzdžiui, kai mokytojų rengimo moduliai ir vykdant projektą arba dalyvaujant tinklo veikloje parengta medžiaga panaudojama mokant patvirtintų mokomųjų dalykų.

Pagrindiniai faktai

„Centralizuotų programos „Comenius“ veiksmų poveikio tyrimą: daugiašaliai „Comenius“ projektai ir daugiašaliai „Comenius“ tinklai“ Europos Komisijos pavedimu nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. atliko Graikijos švietimo organizacija „Ellinogermaniki Agogi“. Ji atliko 145 projektų ir tinklų dalyvių tyrimą.

Projektų pavyzdžiai

Projekte DICE dalyvavo 12 šalių (Vengrija, Čekija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Nyderlandai, Norvegija, Palestina, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija ir Švedija). Jame dėmesys buvo sutelktas į teigiamą teatru grindžiamo mokymo poveikį moksleivių vystymuisi. Tyrimą drauge atliko šalių ne pelno organizacijos ir universitetai. Projekto partneriai buvo teatru ir kitais menais grindžiamo mokymo specialistai, psichologai ir sociologai. Projektą bendrai finansavo ES, jam per dvejus metus skyrusi 282 000 eurų.

Vykdydami projektą „Naturbild“ šešių šalių (Vokietijos, Austrijos, Vengrijos, Slovakijos, Rumunijos ir Bulgarijos) universitetai ir mokytojų rengimo įstaigos parengė naują mokymo strategiją, kaip vaikams padėti pereiti iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos į pradinę mokyklą. Konsorciumas parengė vaikų žaidimo ir pamokų vaizdo analizes ir jomis naudojosi specialiuose seminaruose mokytojams. Projektą bendrai finansavo ES, per dvejus metus jam skyrusi 298 000 eurų.

„Comenius“ ir „eTwinning“

Programoje „Comenius“ gali dalyvauti mokyklos, mokytojai ir švietimo organizacijos iš 27 ES valstybių narių, Islandijos, Kroatijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos. Kai kurios programos dalys skirtos ir organizacijoms iš buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bei Serbijos. Projektuose ir tinklų veikloje, kurie yra šio naujo tyrimo objektas, gali dalyvauti ir kiti partneriai iš bet kurios kitos šalies.

2005 m. sukurtas tinklas „eTwinning“ yra nuolat auganti Europos mokyklų bendruomenė. Į tinklo veiklą įsitraukė ir nemokamomis bei saugiomis internetinėmis mokytojų švietimo ir bendrų švietimo projektų įgyvendinimo galimybėmis naudojasi 200 000 mokytojų ir daugiau kaip 100 000 mokyklų iš 33 Europos šalių (27 ES valstybių narių, Islandijos, Šveicarijos, Norvegijos, Turkijos, Kroatijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos). „eTwinning“ portalas veikia 25 kalbomis. 2013 m. kovą pradėjus vykdyti iniciatyvą „eTwinning Plus“, prie „eTwinning“ bendruomenės prisijungė atrinktos Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos mokyklos.

Kas buvo Komenijus?

ES mokykloms skirta programa „Comenius“ pavadinta čekų rašytojo ir mokslininko Jano Amoso Komenijaus (1592–1670) vardu. Jis laikomas lygiomis galimybėmis visiems vaikams grindžiamo visuotinio švietimo tėvu. J. A. Komenijus gyveno ir dirbo daugelyje Europos šalių.

Europos Komisijos informacija

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: