Pradinis / Lietuviai svetur / 95-erių sulaukusiam Stanley Balzekui – titulai ir apdovanojimai

95-erių sulaukusiam Stanley Balzekui – titulai ir apdovanojimai

Spalio 11 dieną Čikagoje už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas, prieš kelias dienas savo 95-ojo gimtadienio sulaukęs Stanley Balzekas. Šventės metu  jam iškilmingai buvo įteiktos Lietuvos bajoro regalijos. Balzeko lietuvių kultūros muziejus už viso gyvenimo nuopelnus pagerbė šio muziejaus įkūrėją Lietuvos garbės konsulą S. Balzeką, paskelbdamas jį Metų žmogumi. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės (LB) vadovybė, grupė LR Seimo narių, JAV reziduojančių diplomatų, Čikagos miesto valdžios ir lietuvių bendruomenės atstovų, S. Balzeko šeima, draugai.

S. Balzekas (centre) su jį pasveikinti atvykusiais svečiais. Iš k.: LR Seimo nariai Žygimantas Pavilionis, Stasys Tumėnas, Antanas Vinkus, LR garbės konsulė I. Bublys, muziejaus tarybos narė E. Mackewich, LR ambasadorius R. Kriščiūnas, IL Atstovų rūmų pirmininkas M. Madigan, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovas dr. R. Savickas, JAV LB krašto valdybos pirmininkas A. Urbonavičius su žmona Raminta, LR generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius

Į kasmetį Metų žmogaus paskelbimo pokylį penktadienio vakarą rinkosi puošnūs svečiai. Prieš iškilmingą vakarienę – kokteilių valanda pirmajame muziejaus aukšte esančiose nuolatinės ekspozicijos salėse, kur susirinkusieji sveikinosi, bendravo, mezgė pažintis. Vakarienė ir šventinė ceremonija vyko antrojo aukšto salėje.

Svečiams užėmus savo vietas prie stalų, nuskambėjo JAV, LR ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos himnai. Juos sugiedojo Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis.

Po vakarienės prasidėjo iškilmingoji vakaro dalis. Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas savo sveikinimo kalboje padėkojo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjui, mecenatui ir nenuilstančiam lietuvybės propaguotojui S. Balzekui už jo darbą atliekant kilnią ir svarbią misiją, rūpinantis Lietuvos istorijos išsaugojimu ir supažindinant JAV visuomenę su lietuvių kultūra ir tradicijomis.

R. Kriščiūnas perdavė S. Balzekui LR  Prezidento Gitano Nausėdos ir užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimus.

„Stanley Balzeko įkurtas muziejus užima ypatingą vietą JAV lietuvių bendruomenėje – jis pristato Lietuvos istoriją ir rodo bei propaguoja lietuvišką kultūrą, tradicijas. Muziejus ilgą laiką buvo Lietuvos laisvės siekio simbolis, pristatantis pasauliui Lietuvą ir mus visus – mūsų tautą, nesvarbu, kur gyventume“, – sakė ambasadorius.

LR ambasadoriaus JAV ir Meksikoje R. Kriščiūno sveikinimas

Nors JAV senatorius Richardas Durbinas negalėjo atvykti į pokylį, jis į S. Balzeką kreipėsi iš ekrano – susirinkusieji išklausė nufilmuotą JAV politiko ir Lietuvos draugo kalbą. Jubiliatą ir šventės „kaltininką“ pasveikino ir Ilinojaus Atstovų rūmų pirmininkas Michaelas Madiganas. Jis pasidžiaugė, kad su S. Balzeku juodu jau 45-erius metus yra draugai.

LR generalinė garbės konsulė Klivlande Ingrida Bublys jubiliatui ir Metų žmogui Stanley įteikė 23 raudonas rožes, sakydama, kad tokiu būdu perduoda linkėjimus ir sveikinimus nuo kiekvieno LR garbės konsulo Amerikoje. Ji taip pat įteikė 1000 dolerių, skirtų Balzeko lietuvių kultūros muziejui.

Žodį tarė ir sveikinimą įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir  vykdomoji vicepirmininkė Austėja Sruoga.

Vėliau žodis buvo suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) vado pavaduotojui Šiaurės ir Pietų Amerikoje dr. Robertui Savickui. Jis paskelbė, kad S. Balzekas buvo legitimuotas kaip Gregaravičių giminės palikuonis, h. (herbo) Liubič (Lubicz), ir įteikė šią kilmę patvirtinantį bajorystės aktą. 

Jis paskelbė ir apie LBKS Garbės bajoro vardo suteikimą S. Balzekui už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus, asmenines jo pastangas JAV lietuvių bendruomenėje garsinant Lietuvos vardą, remiant kultūrinį, istorinį mūsų tėvynės paveldą.

„Ką reiškia bajorystė šiame šimtmetyje? Tai, pirmiausia, pareiga ir atsakomybė“, – sakė dr. R. Savickas.

Jis vakaro svečiams pristatė Liubič giminės herbą, paaiškino jame pavaizduotų ženklų ir simbolių prasmę, tada atliko bajoro priesaikos ceremoniją: tris kartus palietė S. Balzeką kavalerijos kardu ir prisegė Liubič herbo ženklelį. „Te primins mums plieno kardas, koks kilnus bajoro vardas“, – paliesdamas kardu naujai įšventinamo bajoro pečius ir galvą, ištarė dr. R. Savickas.

 „Teprimins mums plieno kardas, koks kilnus bajoro vardas“

Po šios iškilmingos ceremonijos žodį tarė LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Jis S. Balzekui įteikė aukščiausią LR kultūros ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Apdovanojimas skirtas už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Išreiškęs pagarbą ir dėkingumą, diplomatas pasidžiaugė ir užsimezgusia asmenine draugyste su Stanley, šiuo jau dabar legendiniu tapusiu žmogumi.

Muziejaus Metų žmogaus taurę S. Balzekui įteikė gydytojas ir menininkas dr. Audrius Plioplys. Sveikinimo žodžius tarė muziejaus tarybos nariai Joseph Katauskas, Eileen Mackewich.

Gimtadienio tortą į salę įvežė gražus būrelis jubiliato anūkų. Buvo sudainuotos tradicinės gimtadienio sveikinimo dainos „Ilgiausių metų“ ir „Happy Birthday“. 

S. Balzeko anūkai atveža senelio 95-ojo gimtadienio tortą
Pokylio metu aikštelėje sukosi poros

Svečiai fotografavosi su S. Balzeku, vaišinosi, šoko skambant Algimanto ir Ligitos Barniškių atliekamai muzikai. Vakaro dalyviai negailėjo pagyrų ir plojimų šventinę vakarienę pagaminusiai Audrai Januškienei, įmonės „Bravo Bites“ savininkei. O patiekalai buvo išties ypatingi – bajoriški. Stalus puošė ir svečių akis bei skrandžius džiugino grybų sūris, vėžių ir troškintų kopūstų apkepėlė, malta jautiena įdaryti ir rūkyta šonine apvynioti vištienos suktinukai su baravykų padažu, orkaitėje apskrudintos grybų formos bulvės bei kitokie skanėstai. Šventė tęsėsi iki vidurnakčio.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus inf. ir nuotr.

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: