Pradinis / Aktualijos / Ar saugu iš anksto pirkti bilietus į renginius Lietuvoje?

Ar saugu iš anksto pirkti bilietus į renginius Lietuvoje?

2016 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pastebi sparčiai augantį dėl neįvykusių ar nekokybiškų renginių nukentėjusių vartotojų prašymų skaičių. Su organizatoriais susisiekti dažniausiai nepavyksta, o vartotojams negrąžinamos sumos įspūdingos. Per aštuonis 2016 m. mėnesius Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo beveik 200 vartotojų prašymų raštu dėl neįvykusių bei nekokybiškų renginių. Daugiausia vartotojų prašymų gauta dėl atšauktų renginių. Vartotojai prašymus teikė dėl atšaukto grupės „5nizza“ koncerto, atlikėjo Jose Carrero koncerto, Nogu Svelo& Max Pokrovskiy koncerto, taip pat gauta daug paklausimų el. paštu bei telefonu dėl atšaukto Karklės festivalio bei baleto „Šopeniana“ ir „Šešėlių karalystė“.

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą paslaugų teikėjui (šiuo atveju renginio organizatoriui) kyla sutartinė civilinė atsakomybė ir jis privalo atlyginti vartotojui dėl neįvykusio renginio patirtus nuostolius bei grąžinti už bilietus sumokėtus pinigus.

Atkreiptinas dėmesys, kad paslaugų teikėjui prieš sudarant sutartį dėl paslaugų teikimo keliama pareiga tinkamai, išsamiai ir neklaidinančiai informuoti vartotoją apie sutarties sudarymo, vykdymo sąlygas, paslaugų kainą ir kitas aplinkybes (pavyzdžiui, kas yra renginio organizatorius (turi būti pateikti jo kontaktiniai duomenys), kam tenka atsakomybė neįvykus renginiui, kokios pinigų grąžinimo sąlygos ir pan.), turinčias reikšmės paslaugų gavėjo apsisprendimui sudaryti sutartį.

Atsižvelgdamas į tai, vartotojas, manydamas, kad paslaugų teikėjas (šiuo atveju – renginio organizatorius) pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turėtų raštu kreiptis į paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pažymėtina, kad būtina išsaugoti pinigų sumokėjimą už bilietus patvirtinantį dokumentą (pirkimo kvitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą ir pan.) bei bilietus į renginį, taip pat nekokybišką paslaugą gavusius vartotojus raginame rinkti paslaugų nekokybiškumo faktą patvirtinančius įrodymus (nuotraukas, vaizdo įrašus, kreipimosi į renginio organizatorių ir gauto atsakymo kopijas ir pan.). Renginio organizatoriaus pavadinimas bei kita reikalinga informacija dažniausiai nurodoma ant renginio bilietų.

Tuo atveju, jeigu per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į paslaugos teikėją vartotojui nebus pateiktas atsakymas arba paslaugos teikėjo atsakymas vartotojo netenkins, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Kreipiantis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kartu su prašymu turėtų būti pateikiamos prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijos (pinigų sumokėjimą už bilietus patvirtinančio dokumento kopija, bilietų kopijos, kreipimosi į organizatorių kopija ir kitų turimų dokumentų kopijos). Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtas sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Nesikreipus į teismą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos spendimas įsigalioja ir yra laikomas vykdomuoju dokumentu bei vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad, jeigu vykdant tyrimą taip pat nustatoma ir galimų nesąžiningos komercinės veiklos požymių, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę nesąžiningiems paslaugų teikėjams skirti Nesąžiningos komercinės veiklos draudimo vartotojams įstatyme numatytas ekonomines sankcijas, kurios siekia nuo 289 Eur iki 8688 Eur. Pakartotinai per vienus metus padariusiems minėto įstatymo pažeidimą komercinės veiklos subjektams gali būti skiriama didesnė, 34 754 Eur siekianti, bauda.

Papildomai vartotojams rekomenduojame sekti bilietų platintojo ir renginio organizatoriaus viešai skelbiamą informaciją, nes pinigų grąžinimas už neįvykusį renginį gali būti vykdomas ir per bilietų platintoją. Apsilankius nekokybiškame renginyje patariame rinkti visus minėtą faktą patvirtinančius įrodymus, kurie bus ypač svarbūs nagrinėjant prašymą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

VVTAT inf.

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: