Pradinis / Kultūra / Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – naujų meno darbų pristatymas

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – naujų meno darbų pristatymas

Balzeko lietuvių kultūros muziejus (JAV, Čikaga) 2018 metų sausio 17 d. 19 val. kviečia susipažinti su gautų naujų meno kūrinių kolekcija. Muziejaus meno kuratorė Daiva Valerija Karuža  pristatys joje esančius meno kūrinius, trumpai aptars autorių kūrybą.

Daiva Valerija Karuža

Muziejuje yra saugoma didelė Lietuvos ir Amerikos lietuvių dailininkų meno darbų kolekcija, iš kurios lankytojams yra eksponuojami 75 kūriniai. D. V. Karuža pristatys tik jų dalį, iš kurios daugiausia bus neseniai muziejui padovanotų lietuvių išeivijos menininkų darbų. Tai yra Andrew John Petrušis paaukoti Halinos Bagdonienės kolekcijos kūriniai. Daugelyje iš jų dailininkai įamžino Lietuvos vaizdus: Antano Rukštelės nutapyti Zarasai, Miko Šileikio peizažai bei Juozo Domeikos natiurmortai. B. Žemaitienės darbuose – „lietuviškojo“ periodo Marquette Parko atspindžiai, Audronės Bagdonaitės-Petrušis darbuose – įvairių temų spektras.

Audrius ir Sigita Pliopliai muziejui padovanojo kelis įrėmintus architektės ir menininkės Irenos Šaparnis šiuolaikinio stiliaus batikos darbus. Daiva ir Ray Paneras paaukojo Eleonoros Marčiulionienės sukurtą keraminę skulptūrą, vaizduojančią nacionaliniais kostiumais vilkinčius žmones prie gyvenimo medžio. Dar viena jų dovana – Val Ramonio abstrakčiojo stiliaus tapybos darbai. Beje, kalbant apie keramikos meną, bus pristatytos ir Zenono Dapkaus kelios skulptūros iš H. Bagdonienės kolekcijos.

Dailininkė Aldona Saimininkas sukūrė ir padovanojo muziejui meninę kompoziciją iš šiaudelių. Joje pavaizduota moteris, grojanti lietuvių tautos nacionaliniu muzikos instrumentu – kanklėmis. Autorė sakė, kad dovanodama savo darbą tikėjosi, jog jis įkvėps ir daugiau žmonių pabandyti sukurti ką nors iš šiaudelių, tokiu būdu tęsiant tradicinio liaudies meno gyvavimą.

Ši Balzeko lietuvių kultūros muziejaus nacionalinio meno kolekcija, kurią žadama pristatyti, yra siejama su artėjančia svarbia Lietuvai istorine data – 2018 metais, kai sukanka 100 metų nuo to laiko, kai buvo atkurta Lietuvos valstybė. Be minėtų darbų, renginio svečiams bus pristatyti Česlovo Janušo ir Antano Petrikonio tapyti paveikslai. Paskaitoje bus paminėta ir Lietuvoje sukurta Petro Rimšos skulptūra „Artojas“, kuri yra  paskolinta iš Bostono meno muziejaus. Lietuvos laisvės siekius perteikiantis P. Rimšos menas bus taip pat vakaro diskusijų tema. Be to, jūs galėsite pasigrožėti Peter Bogin sukurtu Liucijos Piliponytės-Mažeikienės portretu bei kitais dėmesio vertais lietuvių autorių darbais.

Muziejaus informacija

Daiva Valerija Karuža – Balzeko lietuvių kultūros muziejaus meno kuratorė

V. Petrauskienės nuotr.

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: