Pradinis / Lietuviai svetur / Darbą pradėjo naujoji JAV LB Krašto valdyba

Darbą pradėjo naujoji JAV LB Krašto valdyba

Savo veiklą pradėjo neseniai patvirtinta JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, kuriai vadovauja JAV LB Tarybos sesijoje Portlande (Oregone) išrinktas Arvydas Urbonavičius.

Dalis naujosios Krašto valdybos: vicepirmininkas archyvų reikalams Valdas Buožys, vicepirmininkė finansų reikalams Rasa Mitrulevičienė, vicepirmininkė organizaciniams reikalams Živilė Norvilaitė-Petersen, patarėja Danguolė Navickienė, vykdomoji pirmininkė Austėja Sruoga, pirmininkas Arvydas Urbonavičius, vicepirmininkė specialiems projektams Skirmantė Juodeikytė Philippone, sekretorė Rasa Savičiūtė Sprindys, vicepirmininkas sporto reikalams / ŠALFASS atstovas Tomas Mitrulevičius. Ramintos Urbonavičienės nuotr.

Krašto valdybą sudaro šie žmonės: vykdomoji pirmininkė Austėja Sruoga, vicepirmininkė organizaciniams reikalams Živilė Norvilaitė-Petersen, vicepirmininkė finansų reikalams Rasa Mitrulevičienė, vicepirmininkė specialiems projektams Skirmantė Juodeikytė Philippone, vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė, vicepirmininkė verslo reikalams Inga Klimašauskienė, vicepirmininkas archyvų reikalams Valdas Buožys, vicepirmininkas sporto reikalams / ŠALFASS atstovas Tomas Mitrulevičius, visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Krista Bard, švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto, socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, religinių reikalų tarybos pirmininkas kun. Jaunius Kelpšas, kultūros reikalų tarybos pirmininkė Giedrė Knieža, iždininkė Rasa Dooling, informacinių technologijų specialistas Marius Vilemaitis, spaudos administratorė Laura Vidžiūnaitė, sekretorė Rasa Savičiūtė Sprindys. Krašto valdybos pirmininko patarėja patvirtinta Danguolė Navickienė, patarėju JAV LB įstatų reikalams – Arvydas Barzdukas.

Lapkričio 28 d. vyko pirma naujos komandos telekonferencija, kurios metu buvo aptarti svarbiausi darbai. O jų laukia tikrai nemažai – šalia gausybės darbų visuomeninėje, kultūros, švietimo, socialinėje, sporto srityse jau aptariamas pasiruošimas kitąmet Lietuvoje vyksiantiems rinkimams ir referendumui dėl pilietybės išlaikymo, planuojami Pasaulio lietuvių metams skirti renginiai, pradėta ruoštis 2020 metais Filadelfijoje rengiamai Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei. Kviečiame ir jus prisijungti prie Lietuvių bendruomenės, siūlykite idėjas, ateikite į lietuviškus renginius, prisidėkite prie mus vienijančių darbų. Daugiau informacijos apie JAV LB:

http://lithuanian-american.org/lt/ ir https://www.facebook.com/JAVLietuviuBendruomene/

JAV LB informacija

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: