Pradinis / Mokslas ir švietimas / Europinių universitetų atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų pradžia

Europinių universitetų atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų pradžia

90526_7608

Carlos de la Orden nuotr.

11 šalių partneriai bendromis jėgomis ir remiant Europos Komisijai, pradėjo pirmąją europinės atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų (angl. santrumpa „MOOC“) iniciatyvą. MOOC – tai nuotolinės universitetinio mokslo programos, kurios suteikia gyventojams galimybę įgyti kokybišką išsilavinimą neišėjus iš namų. Nemokamai ir 12 skirtingų kalbų bus galima klausyti apie 40 įvairiausių dalykų kursų. Iniciatyvai vadovauja Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (EADTU), joje daugiausia dalyvauja atvirieji universitetai. Dalyvauja partneriai iš Prancūzijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Slovakijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos, Turkijos ir Izraelio. Išsami informacija apie iniciatyvą ir siūlomus kursus pateikiama portale http://www.openuped.eu/.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou palankiai įvertino naująją iniciatyvą: „Tai labai džiugus įvykis. Viliuosi, kad dešimtims tūkstančių studentų jis suteiks galimybę įgyti išsilavinimą ir paskatins mūsų mokyklas ir universitetus naudoti novatoriškesnius ir lankstesnius mokymo metodus. MOOC judėjimas jau populiarus, ypač JAV, tačiau tai, kad ši sistema pradeda veikti visoje Europoje, žymi naują  etapą. Ji atspindi tokias europietiškas vertybes kaip teisingumas, kokybė ir įvairovė, o dalyvaujantys partneriai yra kokybiško mokslo garantai. Mūsų nuomone, sistema yra esminė švietimo sistemų atvėrimo strategijos, kurią Komisija pradės įgyvendinti šią vasarą, dalis.“

Iniciatyvai vadovauja EADTU atvirojo švietimo darbo grupės pirmininkas ir UNESCO atvirojo švietimo išteklių katedros vedėjas profesorius Fredas Mulderis. „Visapusiškai išnaudodami dėl MOOC atsiveriančias galimybes, ypač atverdami švietimo galimybes, Europai galime pasiūlyti labai daug. Mūsų tikslas – patenkinti prieinamesnės aukštojo mokslo sistemos, kurioje daugiausia dėmesio skiriama besimokantiesiems, poreikį. Europos MOOC užtikrins kokybę, teiks medžiagos savarankiškoms studijoms ir bus tiltas tarp neformaliojo ir formaliojo švietimo. Pavyzdžiui, už kai kuriuos iš kursų bus skiriami oficialūs studijų kreditai, reikalingi siekiant mokslinio laipsnio. Be to, mes branginame ir kalbų bei kultūrų įvairovę“,– Komisijos narei antrina F. Mulderis, 2000–2010 m. dirbęs Atvirojo Nyderlandų universiteto rektoriumi.

EDTU pirmininkas Willis Swannas: „Dešimtmečiais atvirieji Europos universitetai ir jų partneriai užtikrindavo aukščiausią mokymo ir mokymosi kokybę visiems, kas siekė mokslo. Europinė MOOC iniciatyva rodo, kad visi trokštame tolesnių naujovių. Norime, kad mūsų steigiantieji partneriai ateityje pasiūlytų daugiau kursų, taip pat mielai priimsime naujų partnerių iš viso pasaulio, kuriems artima mūsų vizija ir kurie siūlo lankstų bei pagal poreikius pritaikomą aukštąjį mokslą.“

Pagrindiniai faktai

Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 11.00–12.00 val. Vidurio Europos laiku per internetu transliuosimą tarptautinę spaudos konferenciją, kuri bus rengiama Atvirajame Nyderlandų universitete, EK narė A. Vassiliou, profesorius F. Mulderis ir EADTU pirmininkas W. Swannas paskelbs apie MOOC Europos iniciatyvos pradžią. Kartu su jais dalyvaus ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Xavieras Pratsas Monné. Renginį internetu galima stebėti svetainėje www.ou.nl/moocs. Interneto pokalbyje pageidaujantys dalyvauti žiniasklaidos atstovai turėtų iš anksto užsiregistruoti šioje svetainėje.

Mokymo programos

Bus siūlomos įvairios mokymo programos: nuo matematikos iki ekonomikos, nuo e. įgūdžių iki e. prekybos, nuo klimato kaitos iki kultūros paveldo, nuo socialinės įmonių atsakomybės iki šiuolaikinių Artimųjų Rytų, nuo kalbų mokymosi iki grožinės literatūros rašymo ir kt. Visi dalyvaujantys partneriai mokymo programas siūlo naudodamiesi savo mokymo bazėmis ir bent savo šalies kalba. Dabar galima rinktis iš 11 partnerių šalių kalbų (sąrašas pateiktas toliau) ir arabų kalbos.

Mokymo kurso galima klausyti arba per nustatytą laikotarpį, arba bet kuriuo metu studento pageidaujamu tempu. Mokymo programų trukmė paprastai yra 20–200 akademinių valandų. Išklausius bet kurį mokymo kursą gali būti išduotas jo baigimo pažymėjimas arba diplomui įgyti reikalingos studijų kredito įskaitos pažymėjimas. Už studijų kredito įskaitos pažymėjimą studentai turi sumokėti 25–400 eurų, priklausomai nuo mokymo programos apimties (akademinių valandų skaičiaus) ir mokymo įstaigos.

Steigiantieji partneriai ir kontaktinė informacija

TR      Anadolu universitetas

Cengiz Hakan Aydin, +90 222 3201304 arba +90 532 2372821 (mob. tel.)

LT       Kauno technologijos universitetas

Gytis Cibulskis, +37 037300611 arba +37 068238080 (mob. tel.)

FR       Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerija)

Anne Boyer

RU      Maskvos valstybinis ekonomikos, statistikos ir informatikos universitetas

Maria Tatarinova,  „Skype“ naudotojo vardas – mary1621

NL      Atvirasis Nyderlandų universitetas

Marga Winnubst, +31 45 5762646

IL       Atvirasis Izraelio universitetas

Naama Eliyahu, +972 52 7448889

ES       Universidad Nacional de Educación a Distancia (Nacionalinis nuotolinio mokslo universitetas)

Dr. Timothy Read, +34 619 292 575

PT      Universidade Aberta (Atvirasis universitetas)

Dr. Antonio Teixeira, +351 963 055965

IT        Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (Tarptautinis nuotolinio mokslo universitetas)

Nicola Paravati, +39 3393366208

JK       The Open University (Atvirasis universitetas)

Atvirojo universiteto ryšių su žiniasklaida skyrius, +44 1908 654316

SK      Slovakijos technologijos universitetas Bratislavoje (FEI)

Prof. Peter Ballo, +421 260291516 arba +421 904879370

ES      EADTU

Darco Jansen, +31 6 1482 9106

Neoficiali partnerystė leidžia institucijoms bendradarbiaujant sudaryti galimybes naudotis MOOC programomis visoje Europoje ir už jos ribų.

Prie iniciatyvos taip pat ketina prisijungti šie EADTU nariai: Atvirasis Kipro universitetas, DAOU/Orhuso universitetas (DK), Talino universitetas (EE), Universitat Oberta de Catalunya (Atvirasis Katalonijos universitetas) (ES), FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Universitetinė nuotolinio mokslo federacija) (FR), Atvirasis Graikijos universitetas (GR), Mokslo universitetas ir e. mokslo technologijų centras (AGH) (PL), Marijos Sklodovskos Kiuri universitetas (PL), Liublianos universitetas (SI).

Visos įstaigos, kurios pageidautų tapti partnerėmis ir prisijungti prie iniciatyvos, turėtų kreiptis į EADTU.

Kas yra švietimo sistemų atvėrimas?

Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou ir už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes šią vasarą paskelbs apie naujos Europos Komisijos iniciatyvos „Švietimo sistemų atvėrimas“ pradžią. Ja siekiama skatinti naudoti informacines ir ryšių technologijas bei atverti visų švietimo lygmenų mokymo išteklius, kad dabartinė ir būsimos studentų kartos galėtų įgyti reikiamus įgūdžius.

Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija

Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (EADTU) – tai institucinis tinklas, kurį  sudaro dešimt Europos atvirų ir internetinio mokymo universitetų, 14 įprastų universitetų, rengiančių internetinius kursus neakivaizdininkams, nacionalinių asociacijų ir du dvejopo profilio akivaizdinio mokslo ir mokslo internetu universitetai. EADTU veikla remiama „Jean Monnet“ veiksmais, vykdomais pagal ES mokymosi visą gyvenimą programą.

Europos Komisijos informacija

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

Scroll To Top