Pradinis / Ne didmiesčių gyvenimas / Į Birštono savivaldybę moksleivius kvietė renginys „Birštono valdžia – jaunimo rankose“

Į Birštono savivaldybę moksleivius kvietė renginys „Birštono valdžia – jaunimo rankose“

Spalio 10 d. Birštono savivaldybėje minint Vietos savivaldos dieną įvyko renginys „Birštono valdžia – jaunimo rankose“. Jau ne pirmus metus Vietos savivaldos dienos proga Savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės iniciatyva Birštono jaunimo reikalų taryba organizavo atvirų durų dieną ir kvietė jaunuolius iš arčiau pažvelgti į savivaldos institucijose dirbančių tarnautojų veiklą, padiskutuoti rūpimais klausimais.

Renginio pradžia

Šiemet renginys prasidėjo Savivaldybės didžiojoje salėje. Prie apskrito stalo susėdo Tarybos nariai ir gimnazijos moksleiviai. Tarybos posėdžio pradžią paskelbė ir visiems susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Savivaldybės merė N. Dirginčienė: „Džiaugiuosi, jog kartą per metus minima Vietos savivaldos diena, kai atidžiau pažvelgiama į valstybės tarnautojų kasdienį darbą, įvertinama jų vykdoma reikšminga veikla, nuoširdus darbas, nepaprastai svarbus vaidmuo formuojant žmonių nuomonę apie valdžios institucijas. Gerbiamieji kolegos, dėkoju Jums visiems už prasmingus darbus, aktyvumą, pilietiškumą ir savo misijos suvokimą. Toliau plėtokite demokratiją, pelnykite dar didesnį žmonių pasitikėjimą ir stenkitės savivaldybės bendruomenės bei visos Lietuvos labui. Būkite tie pavyzdžiai, kurie skatina jaunimą siekti užsibrėžtų tikslų, vadovautis demokratijos principais, būti tikrais valstybės piliečiais ir galbūt pasirinkti savivaldos tarnautojo darbą.“

Vėliau visus renginio dalyvius sveikino Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius. Jis pasidžiaugė šia gražia tradicija ir teigė, jog po kelerių metų būtent šios dienos renginyje dalyvaujantys Birštono gimnazijos moksleiviai bus tie žmonės, kurie geriausiai atstovaus Birštono kurortui ir galbūt ateityje dirbs Savivaldybėje.

Savivaldos dienos proga susirinkusiuosius sveikino ir gimnazistai. Tiesa, jie ne kalbėjo, o dovanojo S. Mykolaičio dainą „Matrica“; ją atliko Giedrė Kederytė, Mantas Čepulionis, Dovydas Vaitkevičius. Mantas taip pat dovanojo ir iškilmingą trimito melodiją.

Prasidėjus posėdžiui, merė supažindino gimnazistus su Savivaldybės, Tarybos darbo specifika, svarbiausiais Savivaldybės įgyvendintais ir šiuo metu vykdomais strateginiais, struktūriniais, tarptautiniais projektais. Taip pat N. Dirginčienė dėkojo jaunimui už tai, kad jie naudojasi atnaujinta miesto infrastruktūra, išbando aktyvaus poilsio pramogas, tausoja, saugo inventorių.

Tarybos narių ir moksleivių diskusija

Vėliau vyko bendra Tarybos narių ir gimnazistų diskusija. Moksleiviai Savivaldybės merei, mero pavaduotojui, Tarybos nariams, Administracijos direktoriui pateikė klausimų: kokių yra perspektyvų jaunimui gauti darbą Birštone? Ar reikalingas ir bus įsteigtas jaunimo laisvalaikio centras? Ar bus darbo vietų gamtos mokslų, IT technologijų specialistams Birštone? Ar Birštonas netaps per daug urbanizuotas, išlaikys savo autentiškumą? Į visus jaunųjų birštoniečių klausimus buvo atsakyta. Tuomet Tarybos nariai suformulavo savąsias užduotis gimnazistams. Paklausti, kodėl jaunimui gera gyventi Birštone, moksleiviai teigė, jog čia jauku, kurortas yra nedidelis, gražus, labai saugus, atvykusiam gyventi žmogui čia lengva prisitaikyti, nes vietiniai draugiški ir šilti.

Moksleivių pažintis su Savivaldybės ir įmonių darbuotojų veikla

Pasibaigus Tarybos posėdžiui, jaunimo reikalų koordinatorė pristatė Administracijos darbuotojus, įstaigų vadovus. Vyresniųjų klasių gimnazijos moksleiviai susipažino su Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus darbu, Administracijos skyrių vedėjų, darbuotojų veikla, Birštono seniūnijos, viešosios bibliotekos, kultūros, sporto centro, kitų Savivaldybės įstaigų darbuotojų pareigomis, kasdieniu darbu. Jaunuoliai, kurie popietę leido su Administracijos skyrių vedėjais, buvo pakviesti ir į merės surengtą pasitarimą. Jame su skyrių vedėjais kalbėjosi aktualiomis investicijų, švietimo, kultūros temomis, diskutavo.

Dienos įspūdžių aptarimas

Renginio pabaigoje buvo aptariami visos dienos įspūdžiai. Savo nuomonę apie popietę, praleistą su Administracijos atstovais, įstaigų vadovais, išsakė visi gimnazistai. Dauguma jų teigė, jog buvo labai naudinga iš arti pamatyti, kaip dirba valstybės tarnautojai, suprasti jų atsakomybę. Moksleiviai susimąstė apie savo ateities planus, profesijos pasirinkimo, darbo savivaldos institucijose galimybes, džiaugėsi, jog galėjo dalyvauti diskusijose, drąsiai išsakyti savo nuomonę, pasidalyti idėjomis, mintimis. Su Savivaldybės mere darbo popietę praleidęs ir su jos veikla susipažinęs Rytis Švetkauskas teigė: „Man jau nebekils klausimų, kokias pareigas atlieka Savivaldybės meras. Šias pareigas einantis žmogus turi itin daug pareigų, jis privalo nuolatos domėtis įvairiomis sritimis, dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose, spręsti daug problemų, priimti sprendimus. Ši diena buvo labai naudinga, nes mokykloje apie daug ką gauname teorinių žinių, o čia iš arti pamatėme, kaip vykdomi darbai.“

Ne pirmus metus atvirų durų dienos renginyje Savivaldybėje dalyvaujantys gimnazistai teigė, kad jie kas kartą sužino kažką nauja ir, jų nuomone, tokie renginiai skatina būti aktyviais piliečiais ir yra labai reikalingi.

Parengė Rimantė Kurkauskaitė

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

Scroll To Top