Pradinis / Kultūra / Knygą apie Lietuvos skautų istoriją rašo net 300 autorių

Knygą apie Lietuvos skautų istoriją rašo net 300 autorių

Skautai pernai kartu su Lietuva šventė 100 metų jubiliejų, ta proga buvo pradėta rinkti skautų istorija nuo atgimimo iki šių dienų. Knygą rašo net 300 autorių ne tik iš Lietuvos, bet ir išeivijos: Australijos, Kanados, JAV, Pietų Amerikos ir Anglijos.

Knygos sudarytoja skautė fil. Nomeda Bepirštytė

Norint tapti skautu, reikia duoti priesaiką

„Skautų organizacija įkurta Anglijoje 1907 m. lordo Roberto Badeno-Povelio (Robert Baden-Powell). Lietuvoje skautybės istorija prasidėjo 1918 m. spalio 1 d., jos pradininku laikomas kapitonas Petras Jurgėla. 1933 m. skautų organizacijos įkūrėjas kartu su žmona ir anglų skautais lankėsi Palangoje. Jį priėmė prezidentas Antanas Smetona ir burmistras Jonas Šliūpas. R. Badeno-Povelio vardu buvo pavadinta dabartinė Pušų gatvė, o ant akmens (jį galite rasti ir šiandien), atgabento į Birutės kalno papėdę, iškalti A. Smetonos ir R. Badeno-Povelio inicialai. Norint tapti skautu, reikia duoti priesaiką (tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui). Skautas privalo kiekvieną dieną neatlygintinai padaryti bent vieną gerą darbelį“, – pasakoja knygos sudarytoja skautė fil. Nomeda Bepirštytė.

R. Badenas-Povelis ir Antanas Smetona su žmonomis. Palanga, 1933 m.

Kuo gyvena skautai?

Knygos tikslas – ne tik surinkti skautų istoriją, bet ir parodyti, kaip praktiškai skautai tarnauja Dievui, Tėvynei ir artimui, kokius geruosius darbelius daro kasdien, kokias turi tradicijas, kuo gyvena, kaip auginamas Lietuvos pilietis, kaip išradingai savo dėmesį, laiką ir širdį dovanoja vadovai (savanoriai) vaikams.

„Knygoje bus galima pakeliauti po visą Lietuvą nuo Kybartų iki Zarasų, nuo Mažeikių iki Druskininkų, nes kiekvienas skautiškas vienetas, netgi jau nebeveikiantis, pristatys savo veiklą. „Skautiška šeima“ be galo įvairi, kiekvienas gali rasti tai, kas jam patinka: mėgstantis jūrą, plaukti gali tapti jūrų skautu, mėgstantis žvelgti į dangų – oro, žemaičiai buriasi po žemaitiška vėliava, akademinį jaunimą buria studentiškos skautiškos korporacijos, raitieji skautai buria vaikus, mylinčius žirgus, ir kartu prisideda prie lietuviškos žemaituko veislės žirgų išsaugojimo, katalikai skautai yra tiesiogiai globojami popiežiaus, suaugusieji ir krikščionys skautai irgi turi savo vėliavas“, – intriguoja Nomeda.

Kokios yra Lietuvos skautų organizacijos?

Tarpukario Lietuvos tradicijas tęsia seniausia skautiška organizacija Lietuvos skautų sąjunga. Pati didžiausia, turinti narių beveik visose savivaldybėse, yra Lietuvos skautija. Išeivijoje skautaujama net kartomis, skautybė padeda puoselėti lietuvybę, išlaikyti tradicijas. Knygoje savo veiklą pristatys ir Lietuvoje veikiantys Lietuvos lenkų, Visagino rusų skautai bei neseniai susikūręs žydų skautų vienetas.

Skautai: nuo Prezidento iki aktoriaus

Šiuo metu yra apie 50 mln. skautų 216 pasaulio šalių. Garsūs Lietuvos skautai – tai Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, generolas majoras Jonas Kronkaitis, prof. Algirdas Avižienis, kun. Antanas Saulaitis SJ, kardinolai Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius SJ, operos solistas Merūnas Vitulskis, žurnalistė Aistė Stonytė, prof. istorikas Valdas Rakutis, poetas Rimvydas Stankevičius, LR ambasadorius Graikijoje Rolandas Kačinskas, aktoriai Eimutis Kvoščiauskas ir Paulius Tamolė, dainų kūrėja ir atlikėja Eglė Sirvydytė, pianistė Eglė Andrėjevaitė, grupės „Ugniavijas“ narys Martynas Švedas, dėstytoja Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak, Jolita Buzaitytė-Kašalynienė ir daug kitų žinomų, aktyvių visuomenės veikėjų.

Jei turite savo istoriją ir (ar) norite prisidėti prie knygos leidimo, rašykite skautuknyga@gmail.com

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: