Pradinis / Aktyvios bendruomenės – Lietuvos stiprybė / Tiltų kaimo bendruomenė: dėmesys kiekvienam žmogui, tradicijoms ir seniesiems amatams

Tiltų kaimo bendruomenė: dėmesys kiekvienam žmogui, tradicijoms ir seniesiems amatams

Trakų rajono pietiniame pakraštyje, Rūdiškių seniūnijoje esantis Tiltų kaimas garsėja ne tik architektūros paminklo statusu, čia kasmet vykstančiomis Bitininkų šventėmis, bet ir itin veiklia vietos bendruomene, senųjų amatų puoselėjimu. Nustebsite, kiek daug šiame etnografiniame kaime galite pamatyti, sužinoti ir išmokti. Dar svarbiau – Tiltuose iš tiesų galima pajusti didelę žmonių pagarbą savo tradicijoms ir aplinkai, kurioje gyvenama. Tiek apie pačią vietovę, tiek apie bendruomeninę gyventojų veiklą sutiko papasakoti Tiltų kaimo bendruomenės valdybos narė Vaiva Neteckienė.

Tikslas – skatinti pilietinės bendruomenės kūrimąsi Tiltuose

Tiltų kaimo bendruomenė, kaip visuomeninė organizacija, gyvuoja jau septintus metus. Bendruomenė jungia visus 240 Tiltų ir Naujienų kaimų gyventojų. Į jos veiklas įsitraukia 40–50 žmonių. Bendruomenės varomoji jėga – aktyvi valdyba, kurią sudaro 5 nariai: Elena Žilinskienė, Vaiva Neteckienė, Virginijus Pockevičius, Vytas Kazlauskas ir pirmininkė Laima Kamaitienė.

Pasak V. Neteckienės, bendruomeniškumas Tiltuose yra istoriškai susiformavęs reiškinys, suprantamas kaip žmonių gyvensenos, elgsenos būdas, kaip natūrali žmonių bendruomeninio sugyvenimo, kultūros kūrimo ir jos pritaikymo gyvenime forma. Po daugiau nei dešimtmečio nuo nepriklausomybės atgavimo, kai visoje Lietuvoje suaktyvėjo bendruomeninė veikla, 2009 metais aktyvesni, visuomeniškesni žmonės, siekdami skatinti pilietinės bendruomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietoje ir bendromis jėgomis spartinti gerovės kūrimą Tiltuose įkūrė asociaciją „Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė“. Bendruomenė nuo pat pirmųjų veiklos metų siekia formuoti gerą aplinką (bendruomeninę, pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę ir kt.), vykdyti šviečiamąją veiklą, tenkinti narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, atstovauti bendruomenei vietos savivaldoje.

Vykdydama socialinę, pažintinę, kultūrinę, šviečiamąją veiklas, įvairias iniciatyvas bendruomenė bendradarbiauja su  kitomis rajono bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Trakų kultūros rūmais ir jų padaliniais, Rūdiškių, Trakų bitininkų draugijomis, Valkininkų urėdijos Tiltų girininkija, Tiltų gaisrine. Tiltų kaimo bendruomenė yra Lietuvos kaimo tinklo narė, Trakų vietos veiklos grupės ir Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė.

Bendruomenės kultūrinio gyvenimo akcentai

Per septynerius gyvavimo metus Tiltų kaimo bendruomenės valdyba kartu su kaimo gyventojais, bendradarbiaudama su Rūdiškių seniūnija, Trakų kultūros rūmų Tiltų padaliniu, Rūdiškių  bitininkų draugija ir įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, sėkmingai būrė narius draugėn ir organizavo renginius. Pirmasis jų buvo 2009 m. surengta bendruomenės rajono ūkininkų Rudens gėrybių šventė. Vėliau vyko advento, Kalėdų, Velykų rekolekcijos, Užgavėnės, Motinos dienos koncertai, kalėdiniai vakarai. Šie tradiciniais tapę renginiai pritraukia ne tik daug vietinių gyventojų, bet ir gausų būrį kaimo svečių.

Be jau minėtų renginių, bendruomenė organizuoja daug susitikimų su žymiais žmonėmis, vykdo įvairius projektus, partnerystės pagrindu prisijungia prie Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio organizuojamų renginių.

Vienas didžiausių Tiltų kaime vykstančių renginių – bitininkų šventė „Kvepia medum mūsų stalas“, kurią bendruomenė kartu su partneriais kasmet rengia nuo 2010-ųjų. Į šventę atvyksta daug svečių, tarp kurių – rajono valdžios atstovai, Seimo nariai, Signatarai ir jų padėjėjai, ministerijų atstovai. Vyksta seminarai, bitininkų, amatininkų, ūkininkų mugės, koncertuoja rajono folkloro kolektyvai, populiariosios muzikos dainininkai ir grupės, profesionalūs kamerinės muzikos atlikėjai, operos solistai.

Būrys amatininkų

Jeigu vietinių žmonių paklaustumėte, kuo gali didžiuotis Tiltų kaimas, turbūt dauguma paminėtų amatininkus. Bendruomenėje yra išties daug senuosius amatus puoselėjančių žmonių. Krepšius ir kitokius darbelius iš žilvičio vytelių ir lazdyno pina Veronika Ignatavičienė, Stasys Pilsudskis ir Gintas Kleinotas. Gintas Kleinotas taip pat senuoju būdu veja virves, o V. Ignatavičienė iš spalvotų karoliukų siuvinėja paveikslus. Daug kaimo moterų užsiima nėrimu vąšeliu, mezgimu. Įvairiais raštais riešines mezga Aldona Kupriščenkienė, Veronika Jatkevičienė. Vaiva Neteckienė iš šiaudų pina žaisliukus, skrybėles, įvairius kitokius darbelius. Tiltuose yra gausus būrys bitininkų, kurie puoselėja bitininkystės amatą. Danutė Žemaitienė kepa grikines babkas ir grikinius blynus. Ji turi grikinės babkos, Stasys Pilsudskis – pintų krepšių, Vaiva Neteckienė – šiaudinių žaisliukų tautinio paveldo produktų sertifikatus, kurie suteikia teisę vykdyti prekybą, degustaciją, vesti edukacinius užsiėmimus.

5Dabar dėmesys tradicijoms didesnis

Kultūros srityje dirbanti V. Neteckienė teigia pastebinti, kad dabar lietuviškos tradicijos yra puoselėjamos ryškiau nei prieš kelias dešimtis metų: „Šiuo metu lietuviškos tradicijos labiau puoselėjamos, skiriamas didesnis dėmesys ir regionams, jų savitumui, ir renginiams, ir amatams.“ Pašnekovė teigia pastebinti, kad neretai žmonės ieško būdų, kaip tradicijas pateikti naujai, tik vieniems pavyksta išlaikyti jų savitumą, autentiškumo elementus, o kiti, deja, tradicijas labai iškreipia, nuklysta nuo jų. „Tada būna skaudu ir belieka galvoti, kur mes keliaujame su tokia veikla“, – sako V. Neteckienė.

Jos manymu, vyresnioji karta, kultūros darbuotojai, etnologai ir visi prijaučiantys –  dainuojantys, šokantys, medžiagos pateikėjai, kuriems svarbi lietuvybė, mūsų tautos, kultūros  išlikimas, – labai vertina lietuviškas tradicijas. Deja, to ji negalėtų pasakyti apie jaunąją kartą.

Įvairios programos turistams

Į Tiltus atvykstantiems svečiams bendruomenė pristato krašto kultūrinį, kulinarinį paveldą, muzikines programas. Pirmiausia pristatomas Tiltų etnografinis gatvinis kaimas – kultūros vertybė, vietinės reikšmės architektūros paminklas – organizuojami susitikimai su amatininkais, šie pristato savo amatus, vykdo edukacines veiklas. Svečiams siūloma paragauti Tiltų krašto šeimininkių paruoštų valgių ir gėrimų. Tiltų kaimo kapela supažindina svečius su lietuvių liaudies kalendorinių švenčių dainavimo tradicijomis, pristato savo dzūkų krašto dainas, žaidimus, ratelius. Atvykėliai gali pagrybauti, pauogauti gražiuose pušynuose, pailsėti, pažvejoti prie Tiltų tvenkinio. Svečiai išlydimi giedant Tiltų himną, kuriam žodžius parašė Elena Žilinskienė, o muziką sukūrė Darius Nedveckis.

Plati veikla jungia įvairaus amžiaus ir interesų žmones

Visų tiltiečių supratingumu ir iniciatyva kaimas gražėja, tampa žinomas, o visapusiška bendruomenės veikla telkia kaimo žmones ir sukuria puikią bendruomeniškumo atmosferą. Vykdydama plačią veiklą bendruomenė jungia labai daug įvairių amžiaus grupių narių. Tai meno kolektyvų dalyviai, amatininkai, kraštui būdingų valgių gamintojos, etnografinių sodybų šeimininkai, ūkininkai, bitininkai, miškininkai, gaisrininkai, vaikai, jaunimas, senjorai. Kiekvienas, senas ir jaunas, yra svarbus, kiekvieno indėlis į bendruomenės gyvenimą yra labai reikšmingas. Darni bendrystė žmonėms suteikia pasitikėjimo savo jėgomis, suteikia  vilties, kad visa Tiltų bendruomenė ir ateityje deramai sutiks jai iškilsiančius iššūkius.

Jaunimo Tiltų kaime nėra daug. Pastaruoju metu moksleiviai mokosi Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje. Anksčiau didelis būrys mokinių mokėsi už 17 km esančioje Rūdiškių gimnazijoje. Pasak V. Neteckienės, baigę mokslus jaunuoliai dažniausiai išvyksta ir darbinasi kituose miestuose, nes kaime jokių darbų jaunimui nėra.  Tie, kurie gyvena kaime, į darbus važinėja kitur.

Laisvalaikio galimybių jaunimui taip pat nėra daug, todėl bendruomenė stengiasi įtraukti jaunuolius į bendruomenės renginius, žygius, projektines veiklas. Yra įgyvendinusi ne vieną jaunimui skirtą projektą, siekdama ugdyti jaunuolių krašto kultūrinio identiteto suvokimą, gebėjimą organizuoti, burtis, bendrauti su bendraamžiais bei vyresniais, dirbti komandoje, skatindama jaunuolių savęs pažinimą ir kt.

Pasak V. Neteckienės, jaunuoliai pakviesti renginiuose ir projektuose dalyvauja aktyviai, tačiau savo iniciatyvos ką nors organizuoti, nuveikti bendruomenės labui kol kas nerodo.

Tiltų kaimas traukia ir užsienio svečius

V. Neteckienė džiaugiasi, kad bendruomenė kasmet sulaukia svečių iš užsienio: „Nuo bendruomenės įsikūrimo dienos esame sulaukę įvairių delegacijų, projektų dalyvių iš Norvegijos, Švedijos, Austrijos, Italijos, Slovėnijos, kitų Europos valstybių ir Turkijos. Pati bendruomenė du kartus buvo išvykusi į Slovakiją, Italiją, kelis kartus lankėsi Lenkijoje. Organizuoja ekskursijas ir po Lietuvą. Bendruomenės nariai yra lankęsi Anykščiuose, Perlojoje, Merkinėje, Nidoje, keliavo Panemunės lankytinomis vietomis, aplankė Kryžių kalną.

Ko reikia bendruomenei suburti?

V. Neteckienės manymu, norint suburti bendruomenę pirmiausia reikia žmonių noro, supratimo, kas tai yra bendruomenė, ir sutikimo. „Jeigu tai yra, tada būtina, kad visi nariai suprastų, jog bendruomenė yra visuomeninė organizacija, pagrįsta savanoriška, jokia forma neatlygintina veikla, – priduria pašnekovė. – Turi būti lyderių  grupė, kuriai padėtų kiti nariai. Bendruomenės veiklai labai svarbu komanda, kurioje savanoriškai pasiskirstoma darbais, veiklomis, kiekvienas žino, ką daro, už ką atsakingas. Tik darniai sutardami, kolektyviai veikdami galime pasiekti gerų rezultatų.“

Bendruomenės atstovės manymu, tokiai veiklai gali ryžtis tik entuziastingi, dirbantys iš idėjos, savo laiko ir jėgų negailintys žmonės. O į klausimą, ar verta šios veiklos imtis, V. Neteckienė atsako: „Bendruomenės veikla svarbi ir vertinga tuo, kad suburia žmones siekti bendrų tikslų, didėja narių atsakomybė už aplinką, kurioje jie gyvena, didėja atsakomybė už kiekvieną žmogų, gyvenantį toje aplinkoje. Taip pat bendruomenėms didesnės galimybės rengiant įvairius projektus pritraukti lėšų ir pagerinti materialinį, socialinį, kultūrinį  žmonių gyvenimą.“

Ko labiausiai trūksta Tiltų žmonėms

Paklausta, ko labiausiai trūksta Tiltų kaimo gyventojams, V. Neteckienė pirmiausia įvardija susisiekimo su kitomis vietovėmis galimybių ir tam tikrų įstaigų trūkumą: „Tiltų vietovė yra atokioje Trakų rajono teritorijoje, nuo rajono centro nutolusi per 34 km, nuo seniūnijos centro – 17 km. Problemiška išvykti iš vietovės, nes autobusas kursuoja tik žiemos metu ir tik du kartus, o vasarą tik vieną kartą per savaitę. Gydymo įstaigos, pirminės priežiūros centras yra tik už 17 km, tad nėra patogu pasiekti gydytojus ar susitvarkyti iškilusius reikalus. Taip pat negalime pasigirti kelių priežiūra – keliai neasfaltuoti.

Kaimas neturi parduotuvės, kurioje gyventojai galėtų nusipirkti maisto produktų. Naudojasi atvykstančių parduotuvėlių (vadinamųjų autoparduotuvių) paslaugomis.

Nėra mokyklos, darželio. Vaikučiai ir moksleiviai lanko už 6 km Valkininkuose (Varėnos r.) esančias švietimo įstaigas, kurios pasirūpina moksleivių vežiojimu. Tiesa, mokiniai vežiojami labai palankiais grafikais, punktualiai.“

Pašnekovės teigimu, problemų, kurios priklauso nuo bendros valstybės ar savivaldybės pozicijos, neišspręs nė viena bendruomenė. „Bendruomenė yra visuomeninė organizacija, veikianti savanorišku pagrindu, nekurianti gamybos ir darbo vietų. Jos veikla orientuota į krašto kultūrinio paveldo išsaugojimą, edukacines veiklas, sveikatos, kultūros, sporto renginius, kuriuos organizuojame įgyvendindami įvairius projektus“, – pažymi bendruomenės atstovė.

Nepaisydami esamų trūkumų, vietiniai džiaugiasi gyvenimo Tiltuose pranašumais: čia, pasak V. Neteckienės, – geri žmonės, tyli, rami, ekologiška, švari, neužteršta aplinka. Kaime yra 16 ha tvenkinys, prie kurio galima poilsiauti, maudytis, žvejoti. Vietovė yra netoli nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. O bendruomenės veikla, prie kurios gali prisijungti visi norintys, suteikia gyventojams daug savirealizacijos galimybių.

Inga Nanartonytė

Nuotraukos iš bendruomenės archyvo

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
%d bloggers like this: