Pradinis / Emigrantai – Lietuvos dalis (page 4)

Emigrantai – Lietuvos dalis

Filadelfijos lietuvių choro „Laisvė“ vadovė: „Mūsų pastangas puoselėti lietuvybę vertinantys žmonės – didžiausia paskata toliau dainuoti“

Filadelfijos lietuvių choro „Laisvė“ vadovė: „Mūsų pastangas puoselėti lietuvybę vertinantys žmonės – didžiausia paskata toliau dainuoti“

Kiekvieno svetur gyvenančio lietuvio istorija unikali. Kaip ir unikalus kiekvienas žmogus, jo pasaulio matymas ir suvokimas. Todėl nekeista, kad užsienyje galima sutikti ir lietuvių kalbos nemokančių, tačiau savo protėvių kultūrą puoselėjančių tautiečių, ir naujųjų emigrantų, visiškai abejingų lietuviškai veiklai. Tokių ...

Skaityti daugiau »

JAV lietuviai neabejingi Lietuvos vaikams

JAV lietuviai neabejingi Lietuvos vaikams

Ar dažnas mūsų pagalvoja ne tik apie save, savo ar šeimos problemas, bet ir apie tuos, kurie nėra mums artimi ar net pažįstami ir susiduria su kur kas didesniais sunkumais? Nuo vaikystės esame mokomi užjausti silpnesniuosius ir jiems padėti, bet ...

Skaityti daugiau »

Ilgametė lietuvių veikla Prancūzijoje

Ilgametė lietuvių veikla Prancūzijoje

„Kad ir kiek daug laiko skirčiau bendruomeninei veiklai, man vis negana: norisi dar daugiau nuveikti. Jau trečius metus prisidedu prie šios veiklos ir negaliu rasti atsakymo, kuo ji man svarbi, ką suteikia. Man daug svarbiau, ką aš galiu duoti ir ...

Skaityti daugiau »

Lietuvių tautiškumo puoselėjimas Vašingtone

Lietuvių tautiškumo puoselėjimas Vašingtone

Jau ne kartą portalo „Lietuvė“ žvilgsnis krypo į JAV gyvenančius lietuvius: Lemonte esantį Pasaulio lietuvių centrą, Čikagos lituanistinę mokyklą. Atėjo laikas pasižvalgyti po šalies sostinę Vašingtoną, kuris taip pat buvo ir yra labai svarbus išeivijos lietuvių centras. Apie šio miesto ...

Skaityti daugiau »

Lietuvybės sklaida Lemonte (Ilinojuje)

Lietuvybės sklaida Lemonte (Ilinojuje)

Apie Amerikoje gyvenančių tautiečių veiklą rašyti nėra lengva. Vien todėl, kad, kaip žinoma, po Jungtines Amerikos Valstijas pasklidę daugiau nei pusė milijono lietuvių ar lietuvių kilmės žmonių. Vieni lietuvybei neabejingi žmonės dalyvauja JAV lietuvių bendruomenės, kurią sudaro apie 60 apylinkių, ...

Skaityti daugiau »

Lietuvių švietimo ir kultūros ugdymo židinys Čikagoje

Lietuvių švietimo ir kultūros ugdymo židinys Čikagoje

„Amerikoje, Čikagoje, Lietuva, apie kurią daug kas šneka, iš tiesų egzistuoja“, – dažnai išsakomą mintį patvirtina jau 18 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti ir 12 metus Čikagos lituanistinėje mokykloje dirbanti iš Pakruojo rajono (Petrašiūnų) kilusi Audronė Sidaugienė. Amerikos lietuvių kultūrinis ...

Skaityti daugiau »

Kultūrinė lietuvių saviraiška Švedijoje

Kultūrinė lietuvių saviraiška Švedijoje

Sunku berasti šalį, kurioje nebūtų lietuvių. O ten, kur jų daugiau, ilgainiui atsiranda poreikis sujungti kiekvienam gimusius sumanymus ir sukurti ką nors bendra. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl vaikų, dėl šalia esančių tautiečių ir dėl pačios Lietuvos. Taip ...

Skaityti daugiau »

Pažintis su Vestfoldo lietuvių bendruomene

Vestfoldo lietuvių bendruomenė – Norvegijos pietinėje dalyje gyvenančius lietuvius vienijanti organizacija, šiuo metu vadovaujama trijų puikių moterų – bendruomenės valdybos pirmininkės Kristinos Margevičienės bei kitų valdybos narių Neringos Batavičienės ir Juditos Lekavičienės. Jos kartu su kitais savanoriais atlieka bendruomeninį darbą, ...

Skaityti daugiau »

Tautiškumo dvasia Rogalando lietuvių bendruomenėje

Tautiškumo dvasia Rogalando lietuvių bendruomenėje

Tarp užsienyje gyvenančių lietuvių nėra patriotų? Stebint lietuvių bendruomenių veiklą, pastangas ne tik susikurti mažą lietuvišką pasaulėlį gyvenamojoje šalyje, išsaugoti ir vaikams perduoti tautinę tapatybę, bet ir padėti Lietuvos žmonėms, tampa akivaizdu, kad toks mūsų šalyje sklandantis pasenęs įsitikinimas klaidingas. ...

Skaityti daugiau »

Žvilgsnis į Bergeno lietuvių bendruomeninį gyvenimą

Žvilgsnis į Bergeno lietuvių bendruomeninį gyvenimą

„Neleisk užmigti savo tautiškumui“, – veiklių Bergeno lietuvių bendruomenės narių šūkis, kuriuo jie užsienio lietuvius ragina nenutolti nuo savo šaknų, o Bergene, antrajame pagal dydį Norvegijos mieste, gyvenančius tautiečius kviečia prisijungti prie lietuvių kultūros puoselėtojų būrio, įsitraukti į bendruomeninę veiklą. ...

Skaityti daugiau »
Scroll To Top