Paieška: Lietuviai svetur

Rugpjūčio 27 dieną Brazilijos San Paulo miesto Lietuvos Respublikos vardu pavadintoje aikštėje Vila Zelina rajone buvo iškilmingai paminėtos Baltijos kelio metinės. Renginio metu Lietuvos generalinė konsulė…