Pradinis / Lietuviai svetur / JAV. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimas Lemonte

JAV. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimas Lemonte

Būtų sudėtinga suskaičiuoti, kiek įvairiausių Lietuvos nepriklausomybės minėjimui skirtų renginių šiuo metu vyksta Lietuvoje ir skirtinguose pasaulio kampeliuose, kur tik yra susitelkę daugiau lietuvių. Minėjimai, koncertai, parodos, sporto varžybos, konkursai skiriami paminėti jau 97-ąjį kartą švenčiamai Vasario 16-ajai ir Kovo 11-osios 25-mečiui. Tai puiki proga stabtelėti ir įvertinti mūsų nueitą laisvės kelią, pasverti išmoktas pamokas ir apsvarstyti bendrus rytdienos žingsnius bei siekius.

Apie mūsų laisvės kainą buvo kalbama ir per šių metų vasario 22 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, surengtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimą, į kurį Čikagos ir jos apylinkių lietuvius paminėti drauge šios svarbios mūsų valstybės istorijos datos pakvietė LR generalinis konsulatas Čikagoje, JAV lietuvių bendruomenė Čikagoje, Lietuvių fondas, Pasaulio lietuvių centras, Amerikos lietuvių taryba ir kitos lietuviškos organizacijos. Minėjimo renginyje ,,Laisvė nedovanojama, laisvė iškovojama“ dalyvavo garbingas svečias – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, atvykęs į JAV ne tik paminėti Lietuvai svarbios istorinės sukakties, bet ir su JAV visuomene bei politikais aptarti Rusijos agresijos keliamų iššūkių tarptautiniam stabilumui bei taikai.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, aukojamomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kunigo Algio Baniulio. Jam talkino ir pamokslą pasakė diakonas Lukas Laniauskas, giedojo Jūratės Grabliauskienės vadovaujamas misijos choras. Mišioms pasibaigus renginio svečiai buvo pakviesti į Dailės muziejuje vykstančią menininko iš Lietuvos Vidmando Miliūno nuotraukų parodą ,,Laisvės skonis“. Joje pristatoma daugiau kaip 30 spalvotų nuotraukų, kurios atspindi gyvenimą per atkurtos nepriklausomybės Lietuvoje 25 metų laikotarpį. Paroda pasižymi ne tik spalvų ryškumu, bet ir paradoksais, vizijomis, minties gyliu supintais vaizdais, jis kviečia ne tik stebėti, bet ir sustoti, diskutuoti.

Apžiūrėję parodą žmonės rinkosi į Lietuvių fondo salę – joje vos tilpo visi minėjimo dalyviai. Susirinkusieji plojimais sutiko prof. V. Landsbergį su žmona Gražina Ručyte-Landsbergiene. Šaulių sąjungos nariams įnešus Lietuvos ir JAV vėliavas, buvo giedami Lietuvos Respublikos ir JAV valstybiniai himnai. Minėjimą pradėjo JAV lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis ir JAV lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirmininkė Birutė Kairienė. Invokaciją pasakė kunigas A. Baniulis. Jis pakvietė tylos minute pagerbti žuvusiųjų už mūsų laisvę atminimą. Buvo perskaitytas aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas perdavė sveikinimą iš Lietuvos ir pristatė pranešėją – ,,nepaprastą asmenybę, parodžiusią ypatingą drąsą ir įžvalgą svarbiausiu Lietuvai laikotarpiu“, – prof. V. Landsbergį.

Savo pranešime ,,Valstybės pažanga – įskaitos ir egzaminai“ svečias dalijosi mūsų tautos kelio į laisvę prisiminimais, pabrėždamas, kad minėdami mūsų valstybės reikšmingas datas mes negalime pamiršti, jog tada buvo sudaryta galimybė įvykti istoriniam tautos laisvės proveržiui ir pradėti naują, teisingą, orų gyvenimą. Šios galimybės įgyvendinimas, pasak profesoriaus, priklauso nuo mūsų visų. ,,Kas mes ir kam mes esam – tas pats klausimas turi būti svarbus gyvenantiems ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Neišnykti be pėdsako, suvokti ir prisiimti tęstinę atsakomybę už mūsų šalies ateitį – šiems tikslams niekas neturėtų būti abejingas“, – sakė Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras.

Prof. V. Landsbergis susirinkusiesiems kalbėjo apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, dalijosi istorinių įvykių prisiminimais, apžvelgė mūsų valstybės raidą iki šių dienų, ragino nebūti pasyviais stebėtojais, kai Rusijos agresija laužo tarptautinę teisę ir kelia grėsmę ne tik Ukrainos ar Europos, bet ir JAV saugumui. ,,Pasaulis yra naujo išmėginimo akivaizdoje, kol Ukraina ginasi nuo Kremliaus vykdomo karo“, – sakė pirmasis šalies faktinis vadovas atkūrus nepriklausomybę.

Po pranešimo svečiui padėkojo ir atminimo dovanas įteikė JAV LB tarybos prezidiumo pirmininkas J. Polikaitis bei Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys. Meninėje programoje skambėjo solistės Nidos Grigalavičiūtės ir lietuvių meno ansamblio ,,Dainava“, vadovaujamo Dariaus Polikaičio, atliekami kūriniai, atlikėjams akompanavo koncertmeisterė Lisa Kristina. Renginio pabaigoje susirinkusieji giedojo ,,Lietuvą brangią“. Minėjimo vedėjai Inesa Makarienė ir Jonas Platakis padėkojo visiems gausiai susirinkusiems svečiams, ypač renginio rėmėjams: Lietuvių fondui, JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybai, Čikagos ir jos apylinkių lietuvių bendruomenėms, Čikagos lietuvių „Rotary“ klubui, Lietuvių dailės muziejui, Amerikos lietuvių organizacijai „National Lithuanian American Hall of Fame“, Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje bei kavinei ,,Bravo Bites“, kurios skanumynais buvo vaišinami minėjimo dalyviai ir svečiai. Prie renginio viešinimo prisidėjo informaciniai rėmėjai – laikraščiai ,,Amerikos lietuvis“, ,,Draugas“, ,,Čikagos aidas“.

,,Laisvė nedovanojama, laisvė iškovojama“, – dar kartą pasakėme ir patvirtinome sau bei kitiems, minėdami mūsų valstybės gimtadienį ir kartodami istorijos pamoką, neleidžiančią manyti, kad laisvės kelias yra lengvas. Tai šiandien patvirtina įvykiai Ukrainoje, liudijantys pasauliui, kad iš Rusijos kylančios grėsmės neturi jokių ribų.

Loreta Timukienė
Jono Kuprio nuotraukos

Komentarai

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. Privalomi laukai žymimi *

*

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top
%d bloggers like this: