Pradinis / Aktyvios bendruomenės – Lietuvos stiprybė / Fabijoniškių bendruomenė – pilietiškumo ir socialinės atsakomybės pavyzdys

Fabijoniškių bendruomenė – pilietiškumo ir socialinės atsakomybės pavyzdys

Jeigu žmogus gyvena didmiestyje, tai dar nereiškia, kad kada tik panorėjęs gali mėgautis socialiniu ir kultūriniu gyvenimu. Ne tik dėl susvetimėjimo problemos, bet ir dėl to, jog kultūrinis gyvenimas daugiausia sutelktas miesto centre, o atokesniuose mikrorajonuose progų gyventojams susiburti, bendrauti, prasmingai leisti laiką mažai. Tuo labiau žmonėms, turintiems negalią. Spręsti šias problemas savo gyvenamojoje aplinkoje ėmėsi Fabijoniškių bendruomenės asociacija. Trečiąkart jos pirmininku perrinktas Alvaras Bacevičius mielai sutiko pasidalyti gerąja organizacijos patirtimi stiprinant bendruomeniškumą, pilietiškumą ir toleranciją.

Alvaras Bacevičius

Vienija bendruomeniškumo siekis

Kaip pasakoja A. Bacevičius, prieš susikuriant bendruomenei šiaurinėje Vilniaus dalyje esančios Fabijoniškės buvo visiškai miegantis rajonas. „Gatvių apšvietimas buvo  menkas, aplinkui miškai… Renginiai nevykdavo. Tai kaimynai, tai pažįstami vis su nostalgija pakalbėdavo, kad nesusitinka žmonės, nebendrauja“, – prisimena pašnekovas. Jo galvoje jau kurį laiką kirbėjo mintis suburti bendraminčius ir atgaivinti rajono visuomeninę veiklą. Ši idėja buvo įgyvendinta, kai gyventojai pajuto būtinybę spręsti tam tikras buitines, ūkines vietos problemas ir priėjo prie išvados, kad lengviau būtų tai padaryti įsteigus organizaciją. Susibūrus grupei iniciatyvių žmonių, jaučiančių atsakomybę ne tik už save, bet ir už gyvenamąją aplinką, besidominčių vietos aktualijomis ir randantiems laiko problemoms spręsti, 2010–2011 metų sandūroje buvo įkurta Fabijoniškių bendruomenės asociacija.

Pašnekovo teigimu, bendruomeninei veiklai reikalingi žmonės, kurie mylėtų Fabijoniškes, pastebėtų kitų problemas, norėtų jas spręsti, nelaukdami, kad kas nors kitas tai padarytų, džiaugtųsi kurdami kažką savo. A. Bacevičius pastebi, kad gyventojams reikia bendravimo, renginių šalia namų. Jie noriai lankosi bendruomenės organizuojamuose renginiuose, seminaruose, tačiau neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais veikti nusiteikusių gyventojų antplūdžio nėra. „Būna, išgirdę apie organizacijos pasiekimus, žmonės labai entuziastingai siekia įsilieti į veiklą, tačiau sužinoję, kad dirbame neatlygintinai, dažniausiai ieško kitų savirealizacijos būdų. Todėl mes nesistengiame įkalbinėti ar atkakliai siekti kuo didesnio narių skaičiaus, – pasakoja bendruomenės pirmininkas. –  Šiuo metu galiu drąsiai teigti, kad bendruomenėje yra tik iš idėjos dirbantys žmonės. Mes esame tikri, kad galime visiškai pasitikėti vieni kitais, formuojasi stipri komanda, kurią vienija tikrasis bendruomeniškumo siekis.“

Anot A. Bacevičiaus, nuo 2011-ųjų pasikeitė dalis valdybos narių, dalis tikrųjų bendruomenės narių, bet aktyviausias branduolys išlieka, o gerbėjų ir renginių dalyvių skaičius nuolat auga geometrine progresija.

Į Fabijoniškių bendruomenės veiklą įsitraukia labai įvairių kompetencijų, įvairaus amžiaus (nuo 14 iki 85 metų) ir įvairaus požiūrio žmonės. Yra teisininkų, medikų, IT specialistų, pedagogų, menininkų, senjorų, studentų. Anot A. Bacevičiaus, susikalbėjimui, sklandžiai ir efektyviai veiklai didelę naudą duoda pagal poreikį organizuojami tiksliniai mokymai.

Įvairialypė veikla ir dėmesys negalios paliestiems

Fabijoniškių bendruomenės asociacijos veikla yra įvairialypė. Stengiamasi pastebėti ir orientuotis į tas sritis, kurioms stinga dėmesio. Bendruomenės pagrindinis tikslas – bendruomeniškumo stiprinimas. Pasak pašnekovo, tikslo siekiama įvairiomis priemonėmis, kurios natūraliai gimsta iš gyventojų išsakytų poreikių. Siekiama, kad veiklos būtų naujos, įtraukios, ieškoma neįprastų, netradicinių sprendimų.

Vertinant tai, kad organizacija dirba visuomeniniais pagrindais ir neturi etatinių darbuotojų, per veiklos laikotarpį ji nuveikė išties daug. Ne vienus metus vykdė projektą „Sveikuolių šeimos dienoraštis“ – stengėsi ugdyti gyventojų atsakingą požiūrį į savo sveikatą pasitelkdama fizinį aktyvumą, skatinti reguliarią savarankišką fizinę veiklą šeimose, formuojančią sveikos gyvensenos įpročius. Bendruomenės iniciatyva netoli Aklųjų ugdymo centro įrengti treniruokliai, šalia seniūnijos – estrada ir suoliukai bendruomeniniams susibūrimams rengti, pertvarkytos, atnaujintos bendruomenės patalpos, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasodinta bendruomenės eglė.

Ypatingą dėmesį Fabijoniškių bendruomenės asociacija skiria šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius negalią, ir patiria atskirtį dėl neįgaliųjų integracijos priemonių stygiaus. Projektų veiklomis organizacijos nariai siekia priminti ir padėti pajusti, kad kiekvienas žmogus yra vertybė. Anot bendruomenės aktyvistų, negalia neturi būti kliūtis savirealizacijai, visaverčiam žmogiškajam bendravimui. Kad keistųsi visuomenės mąstymas, turi būti dirbama nuosekliai, kryptingai ir kasdien. Bendruomenės pasirengimas priimti „kitokį“ žmogų turi tiesioginę įtaką psichinei ir socialinei neįgaliųjų vaikų savijautai, ugdo naujosios kartos toleranciją ir garantuoja žmonių, turinčių negalią, kokybiškesnį gyvenimą visuomenėje.

Vykdydama projektą „Kartu paverskim negalią galia“ Fabijoniškių bendruomenės asociacija švietė sveikus moksleivius bei jų tėvus apie neįgaliuosius, siekė pozityviai nuteikti, išryškinti neįgaliųjų galimybes pabrėždama, kad neįgalusis yra visavertis visuomenės narys. Organizavo renginius, veiklas, stiprinančias bendruomenę, skatinančias burtis ir keisti požiūrį į negalios paliestus žmones. Taip pat bendradarbiaudama su projekto partnere VšĮ „Padėk užaugti“ sudarė galimybę 5 negalią (Dauno sindromą) turintiems 1–7 metų Fabijoniškių mikrorajono gyventojams lankyti „Tomatis“ terapiją, kuri skatina suvokimą ir koreguoja smegenų darbą apdorojant garsinę informaciją.

Fabijoniškių bendruomenės asociacija praėjusiais metais surengė ne vieną iniciatyvą Tolerancijos dienai paminėti. Viena iš jų – Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos pradinukų empatijos ir negalios pažinimo skatinimas. Čia visą savaitę vyko edukacinės pamokėlės, suorganizuotas piešinių konkursas. Mokinukai lankėsi socialinėje kavinėje „Pirmas blynas“, kurioje dirba intelekto negalią turintys žmonės.

Asociacija taip pat organizuoja vaikus, turinčius Dauno sindromą, auginančių tėvų savigalbos grupės veiklas, metodinius užsiėmimus.

Fabijoniškių bendruomenė, vykdydama rajonui reikšmingus projektus, kilnius darbus, noriai prisidėdama prie visuomenei naudingos veiklos, glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, savivaldybe, Fabijoniškių ugdymo įstaigomis, Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija, organizacija „Vilniaus viltis“, jau minėtu socialiniu restoranu „Pirmas blynas“ ir pavieniais atvejais su kitomis organizacijomis. Yra prisidėjusi prie JAV ambasados vykdomos moksleivių mainų programos įgyvendinimo (padėjo surasti priimančias šeimas moksleiviams iš JAV), kontaktuoja su keliomis užsienio lietuvių bendruomenėmis.

Organizacijos aktyvistai supranta, kad gyvenimas tampa globalus ir, norint būti modernia bendruomene, yra svarbu komunikuoti, keistis patirtimi ne tik su Lietuvos, bet ir su tarptautinėmis bendruomeninėmis organizacijomis. Efektyviam bendravimui neturi trukdyti kalbos barjeras – būtina lavinti kalbinius įgūdžius. Todėl įgyvendinant vieną iš projektų bendruomenės aktyvas intensyviai mokėsi anglų kalbos. „Norime gebėti tiesiogiai ir vaizdžiai papasakoti Švedijos, Škotijos, Anglijos, JAV bendruomenėms apie mūsų šalies, miesto, gyvenamosios vietovės grožį, kultūrą, tradicijas“, – komentavo šios iniciatyvos sumanytojai.

Nestokoja socialinės atsakomybės ir originalumo

Fabijoniškių bendruomenė ne tik vykdo reikšmingus socialinius projektus ir prie jų prisideda, bet ir pagyvina mikrorajono kultūrinį gyvenimą – organizuoja įvairius renginius. Vieni organizuojami kartu su ugdymo įstaigomis, kiti orientuoti į plačiąją visuomenę, mikrorajono gyventojus, dar kiti skirti tikriesiems bendruomenės nariams. A. Bacevičius pabrėžia, kad kiekvienas bendruomenės organizuojamas renginys turi vienokį ar kitokį socialinės atsakomybės aspektą. „Į kiekvieną renginį kviečiame aktyviai įsitraukti įvairių negalių turinčius ar ribotų galimybių žmones. Tai darydami siekiame, kad visi žmonės jaustųsi komfortiškai, jaukiai ir žinotų, jog yra laukiami“, – aiškina pašnekovas.

Veiklūs, bendruomeniški Fabijoniškių gyventojai kasmet organizuoja Vasario 16-osios minėjimą, akciją „Darom“, Vaikų gynimo dienos renginį, Jonines, Tolerancijos dieną, Kalėdinės eglutės šventę. A. Bacevičius pasakoja, kad bendruomenės nariai nuolat sugalvoja originalių idėjų, siekia žmones sudominti kuo nors neįprastu. Pavyzdžiui, Vasario 16-osios šventės programą vedė trimis kalbomis: lietuvių, rusų, lenkų. Vaikų gynimo dienos renginių estafečių komandose privalėjo būti žmonių, turinčių Dauno sindromą. Praėjusį rudenį organizavo Tolerancijos dienos renginį, į kurį buvo sukvietę kokybiško įtraukiojo ugdymo puikiam organizavimui svarbias visas susijusias tikslines grupes: ugdymo įstaigų vadovus, tėvų komitetų atstovus, kuruojančių institucijų ir valdžios atstovus, neįgaliųjų visuomeninių organizacijų atstovus ir įtraukųjį ugdymą sėkmingai taikančius pedagogus. Renginyje buvo dalijamasi tik teigiamais pavyzdžiais ir teigiama įtraukiojo ugdymo informacija. Jis vyko vieninteliame tokio pobūdžio socialiniame restorane „Pirmas blynas“. „Šiuo renginiu siekėme visoms susijusioms grupėms parodyti ir įrodyti, jog intelekto negalią turintys žmonės dirbti, būti savarankiški galės tik tuomet, kada gaus savalaikį kokybišką įtraukųjį ugdymą“, – paaiškina pašnekovas.

Fabijoniškių bendruomenės patalpose netrūksta įvairiausių veiklų: gyventojai kviečiami į nemokamus seminarus įvairiomis temomis, lėlių spektakliukus mažiesiems, zumbos treniruotes, kūrybines dirbtuvėles, susitikimus su kultūros atstovais. Metų pabaigoje susirenkama į padėkos vakarą, skirtą pagerbti žmonėms, be kurių pagalbos daugelis darbų nebūtų įvykę ar jie atrodytų kur kas kuklesni.

Bendruomenės aktyvistai į savo veiklas stengiasi įtraukti ir jaunąją kartą. A. Bacevičiaus akimis,  jaunimas yra veiklus, siekiantis žinių, išprusęs įvairiose srityse, turintis nuomonę ir vertinantis savo laiką. Jaunuoliai labiausiai save išreiškia per sportą ir menus – šokį, muziką, dailę. Organizacija bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, kartu su jais rengiasi valstybinių švenčių minėjimams, kartu ruošia švenčių atributiką, rengia programas, jose dalyvauja.

Pastebimi veiklos rezultatai – daugybės žmonių nuopelnas

Fabijoniškių bendruomenės asociacija yra puikiai įvertinta įvairiuose konkursuose. Vieni naujausių pasiekimų: Geriausių bendruomenių konkurse „Bendruomenė 2018“ iš 133 konkurso dalyvių ji užėmė garbingą antrąją vietą; Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos fotokonkurse „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“ Dalios Bacevičienės fotografijos laimėjo antrąją ir trečiąją prizines vietas miesto bendruomenių kategorijoje.

Pasak A. Bacevičiaus, bendruomenės veiklos rezultatas toks matomas todėl, kad jį savo indėliu kuria daugybė žmonių. „Gintarė vadovauja valdybai, kartu su Karoliu ir Rūta rūpinasi renginių vizualiniu apipavidalinimu. Birutė – intelektualinis potencialas visose sudėtingose situacijose, Valdas, Romualdas ir Romas – neįkainojami renginių akimirkų fiksuotojai. Onutė, Regina, Emilis talkina pedagoginėmis įžvalgomis, Sigitas ir Eduardas nepamainomi savo išmintimi, stropumu, entuziazmu ir pagalba renginiuose. Indrė puikiai koordinuoja darbus, Laura ir Paulius profesionaliai veda renginius, Janina visada pasirūpina, kad mūsų stalas būtų estetiškas. Miroslavas talkina formaliuose procesuose, Teresė rūpinasi finansų būkle. Dalia – nepamainoma idėjų kūrėja, projektų vadovė, fotografė. Septintokas mano sūnus Liutauras – renginių įgarsintojas  ir specialistas visose kitose su IT ir techniniais sprendimais susijusiose veiklose“, – aktyviausius bendruomenės narius, pagalbininkus vardija pašnekovas. Anot jo, fragmentiškai prie veiklų prisideda ir daug kitų aktyvių žmonių, jas palaiko ir prireikus visada pagelbėja seniūnas Jonas Novikevičius.

A. Bacevičiui nekyla abejonių – bendruomenes Lietuvoje kurti verta, nes tai stiprina visuomenę, ugdo pilietiškumą, atsakomybę ir savitarpio pagalbą. O norint suburti veiklią bendruomenę svarbiausia, jo manymu, yra aiškus lyderis ir motyvuota, kompetentinga, iš idėjos dirbanti komanda.

Alvaras Bacevičius su žmona Dalia

Įkvepia matomi pokyčiai ir šeimos palaikymas

Per dvi pirmininkavimo kadencijas organizacijos narių pasitikėjimą, palaikymą pelnęs A. Bacevičius pagal profesiją yra teisininkas, vadovauja skyriui vienoje iš statutinių organizacijų. Jo žmona, turinti medikės išsilavinimą, dirba administracinį darbą. Vyriausia dukra Škotijoje studijuoja teismo mediciną, vidurinis sūnus moksleivis, o jauniausiasis dar tik ruošiasi juo tapti.

Paklaustas, kas paskatino įsitraukti į bendruomeninę veiklą, kodėl jam tai svarbu, pašnekovas paaiškina: „Man labai svarbu, kad žmonės bendrautų, nebūtų užsidarę. Bendravimas ir savigalba padeda išvengti daug problemų, skatina pažangų visuomenės vystymąsi.  Jei rajone nieko nevyksta, žmonės leidžia laiką užsidarę savo „dėžutėse“ žiūrėdami televizorių. Rajono gyventojai atvažiuoja, pasistato automobilį, užtrenkia dureles, pakyla į savo aukštą, atsidaro buto duris, jas užsirakina ir… viskas. Labai norėjau, kad tai pasikeistų, ir tai keičiasi. Nuo Fabijoniškių bendruomenės susikūrimo nuveiktus darbus jau būtų sunku suskaičiuoti. Būtina tikėti tuo, ką darai, vienyti bendraminčius ir tuomet lūkesčiai būtinai bus patenkinti. Bendruomeninė veikla man svarbi todėl, kad ji svarbi ir kitiems.“

A. Bacevičius džiaugiasi, kad visi šeimos nariai palaiko bendruomenės idėjas, visada prisideda jas įgyvendinant. „Mano žmona taip pat užsiima aktyvia visuomenine veikla. Kitaip turbūt ir neįmanoma, nes būtų sunku vienam kitą suprasti. Labai tikiuosi kad tai, ką mes darome, taps ir mūsų vaikų gyvenimo dalimi. Maloniai nustebina iš jų lūpų išgirstas pastebėjimas ar įžvelgta netikėta galimybė dar kažką nuveikti bendruomenės labui. Tai nuteikia viltingai – auga pilietiškai mąstanti karta“, – pokalbį baigia aktyvus visuomenininkas.

Inga Nanartonytė

Nuotraukos iš bendruomenės archyvo

PALIKTI KOMENTARĄ

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top