Pradinis / Aktyvios bendruomenės – Lietuvos stiprybė / Užusalių bendruomenė: „Norime prisidėti prie gražesnės mūsų krašto ateities kūrimo“

Užusalių bendruomenė: „Norime prisidėti prie gražesnės mūsų krašto ateities kūrimo“

Seniai nebekyla abejonių, kad vaiko asmeninėms savybėms ir mokymosi rezultatams didžiulę įtaką daro pati artimiausia – namų – aplinka. Tačiau dėl įvairių aplinkybių ne visos Lietuvos šeimos gali užtikrinti savo atžaloms palankias sąlygas visapusiškai ugdytis ir mokytis. Svarbų vaidmenį tokiais atvejais atlieka vaikų dienos centrai, kurių poreikis šalyje vis dar didesnis nei esamas jų skaičius. Suprasdamos šių socialines paslaugas teikiančių įstaigų svarbą, jas imasi steigti ir visuomeninės organizacijos. Vienas iš puikių pavyzdžių – Jonavos rajono Užusalių kaimo bendruomenės įkurtas vaikų dienos centras. Jo iniciatorė ir dabartinė bendruomenės pirmininkė Olga Nikitina mielai sutiko pasidalyti patirtimi gerinant socialinę padėtį kaime.

Dėmesys vaikams ir jaunimui

Visuomeninė organizacija „Užusalių bendruomenės centras“ gyvuoja nuo 2003 metų balandžio mėnesio, tačiau pagrindinė jos veiklos kryptis ėmė ryškėti maždaug po 5 metų, į jos veiklą įsitraukus iš Kauno čia gyventi ir dirbti atvykusiai Olgai Nikitinai. Užusalių pagrindinėje mokykloje socialine pedagoge dirbanti mergina netruko susipažinti su vietiniais žmonėmis ir pastebėti seniūnijos silpnąsias vietas – vaikų ir jaunimo pozityvaus užimtumo trūkumą, sudėtingą gyventojų socialinę padėtį – daug bedarbių, daugiavaikių šeimų, atskirtį patiriančių žmonių, probleminių šeimų, stokojančių socialinių, vaikų auklėjimo įgūdžių. Todėl 2009 metais, dar nebūdama bendruomenės pirmininke, nusprendė parašyti projektą, skirtą vaikų dienos centrui įkurti. Gavus finansavimą, 2010 metais Užusalių kaime jau veikė minėtasis centras.

Į vaikų dienos centrą jaunieji užusaliečiai susirenka papietauti, paruošti pamokų ir praleisti laiko iki vakaro. Tačiau labiausiai juos čia traukia darbuotojų entuziazmas, išradingumas ir noras padėti. Centre dirbančios vaikams itin atsidavusios kvalifikuotos specialistės – psichologė Eglė Bartašiūtė, lietuvių kalbos mokytoja Lina Trilikauskienė bei socialinė pedagogė O. Nikitina – drauge kuria saugią erdvę, kurioje vaikai gali nebijoti kalbėti ir būti atviri vieni kitiems tarsi šeimoje. Glaudžius tarpusavio santykius parodo ir tai, kad šios darbuotojos centro lankytojų kartais netgi pavadinamos mamomis.

Iš kairės: Eglė Bartašiūtė, Olga Nikitina, Lina Trilikauskienė

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 14–18 val. dirbantį centrą lanko 20 vaikų nuo 6 iki 14 metų. Pasak O. Nikitinos, norinčiųjų yra ir daugiau, tačiau trūksta vietos. Vyresnių apsilanko retai, nes jų pomėgiai skiriasi. Todėl vis dažniau pagalvojama apie jaunimo organizacijos steigimą.

Olga pastebi, kad neformalioje aplinkoje rečiau kyla nesutarimų tarp vaikų. Kiekvienas centre susiranda draugų, mėgstamą veiklą. O jeigu kyla kokių nors tarpusavio bendravimo problemų, vaikai dažniausiai apie tai pasipasakoja ir jos greitai būna išspręstos. Čia rūpinamasi ne tik vaikų ir jaunimo pozityviu laisvalaikiu, bet ir socialinių įgūdžių ugdymu.

Turiningesnės vaikų vasaros

2015 metais prie vaikų dienos centro buvo atidaryta „Atvira erdvė“. Pagal projektą bendruomenė įrengė laisvalaikio kambarį kaimo gyventojams. Buvo nupirktas sporto inventorius: stalo futbolo, pulo, stalo teniso, oro ritulio stalai.

Pastebėjusi, kad atostogų, vasaros metu vaikams trūksta užimtumo Užusaliuose, bendruomenė ėmė organizuoti savaitines stovyklas. 2016 metais buvo surengtos trys septynių dienų trukmės stovyklos Šventojoje. Jose dalyvavo 45 seniūnijos vaikai. Lietuvos pajūris nuo 2010 metų rengiamų stovyklų metu buvo išnaršytas skersai ir išilgai – vaikams ten ypač patinka. Jaunieji užusaliečiai taip pat vyksta į įžymias, įdomias Lietuvos vietas, dalyvauja įvairiose edukacinėse programose, pramogauja, eina į žygius. 2016 metais traukiniu keliavo į Vilnių – lankėsi Žaislų muziejuje, Gedimino pilies bokšte ir t. t. Labai svarbu, kad bendruomenė sudaro vaikams sąlygas keliauti, taip ne tik plėsdama jų akiratį, bet ir dar labiau stiprindama jų smalsumą ir norą pažinti Lietuvą.

O. Nikitina džiaugiasi, kad vaikų dienos centras turi kelias rėmėjas. Sugalvojusios įdomių veiklų, jos atvažiuoja ir noriai bendrauja su vaikais. Pavyzdžiui, visi kartu piešia, gamina maistą ar pan. Organizacijai labai padeda ir Užusalių seniūnijos darbuotojai, buvę bei esami Užusalių mokyklos mokiniai – kiekvieno iniciatyvą ir pagalbą bendruomenės vadovė itin vertina.

Bendruomenė yra ir ta erdvė, kurioje skleidžiasi ar formuojasi tam tikros vaikų vertybės bei įgūdžiai. Kaip vienas iš svarbiausių ugdomų vertybių Olga pabrėžia pagarbą vienas kitam, sąžiningumą, atsakomybę, empatiją. Taip pat stengiamasi vaikams padėti stiprinti bendradarbiavimo, bendravimo, konfliktų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius.

Darbas su tėvais atneša teigiamų pokyčių

Užusalių bendruomenės centras į savo veiklą stengiasi įtraukti ir suaugusiuosius. „Pastebėję, kad vaikų elgesys, akademiniai pasiekimai labai priklauso nuo tėvų, pradėjome aktyvų darbą su šeimomis. Lankomės namuose, organizuojame tėvų įgūdžių tobulinimo užsiėmimus. Gavę finansavimą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtą projektą „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos rėmimas“ visus 2017 metus šeimoms teikėme asmeninio asistento, pavėžėjimo paslaugas“, – pasakoja Olga.

Pasak bendruomenės pirmininkės, vaikai nuo pat pradžių noriai lankosi dienos centre ir dirbti su jais yra malonumas. Tačiau darbas su tėvais pareikalavo nemažai įgūdžių ir įdirbio. „Dažniausiai suaugusieji nenoriai įsileidžia į namus, nenori pasakoti savo sunkumų, priimti pagalbos. Kritiškai žiūri į pastabas, pamokymus, pagalbos siūlymą. Vis dėlto kasmet darbas su tėvais atneša teigiamų pokyčių. Šeimos tampa atviresnės, noriai bendradarbiauja. Tačiau tai yra ne vienerių metų įdirbis“, – pastebi O. Nikitina.

Suaugusiuosius įtraukti į bendruomenės veiklą stengiamasi per jų vaikus. „Jei tėvai nori, kad jų atžalos dalyvautų stovyklose, renginiuose, išvykose, jie patys turi dalyvauti bendruomenės veiklose, prisidėti organizuojant masines, tradicines šventes seniūnijoje, – sako Olga, pastebinti, kad labai didelę įtaką žmonių įsitraukimui turi ir organizacijos veiklų viešinimas, jos laimėjimai, apdovanojimai. – Dabar, kai bendruomenė yra aktyvi ir neblogai žinoma, apie ją yra kalbama ir akivaizdžiai matomi jos veiklos rezultatai, daug lengviau įtraukti suaugusiuosius. Kai tik pradėjome dirbti, niekas nenorėjo dalyvauti mūsų veikloje, netikėjo, kad galime kažką padaryti.“

O. Nikitina teigia, kad didžiausi iššūkiai, su kuriais ji susidūrė pradėjusi vadovauti šiai organizacijai, ir buvo būtent seniūnijos gyventojų nenoras dalyvauti bendruomenės gyvenime. Kitas nemenkas sunkumas – laiko stoka, nes bendruomeninė veikla yra savanoriška ir vykdoma po pagrindinio darbo.

Bendruomenė ne tik rūpinasi vaikų užimtumu, tėvų įgūdžių stiprinimu, bet ir prisideda prie kultūros puoselėjimo, skurdo mažinimo Užusaliuose. „Bandome įtvirtinti kelias šventes: Kalėdinės eglutės įžiebimo ir Šeimų sporto. Norime, kad tai būtų mūsų tradicinės seniūnijos šventės. Nuo 2016 metų dalyvaujame „Maisto banko“ akcijoje ir aktyviai bendradarbiaujame su šia organizacija. Surinktą maistą išdalijame nepasiturintiems seniūnijos gyventojams, daugiavaikėms, probleminėms šeimoms, vienišiems žmonėms“, – apie bendruomenės darbus pasakoja O. Nikitina. Jos manymu, dalyvavimas „Maisto banko“ ir kitose socialinėse akcijose („Meduolio diena“, „Prieš patyčias“) prisideda prie vaikų pilietiškumo ugdymo ir savanorystės skatinimo.

Šiandieninė veikla svarbi ir ateities kartoms

Labiausiai jauną bendruomenės vadovę įkvepia kitose Lietuvos vietovėse matomi teigiami pavyzdžiai. „Dalyvaudama šalies renginiuose pamatau, kad be galo daug žmonių yra neabejingi valstybės problemoms, rūpinasi Lietuvos ateitimi, vaikais bei jaunimu ir tai daro savanoriškai, be jokio atlygio. Tai motyvuoja. Atsiranda noras prisidėti prie šalies augimo, gražesnės jos ateities kūrimo. Rezultato mes dabar nepamatysime, bet turime dirbti ateities kartoms. Dėl savo vaikų, nes jiems teks gyventi ateities bendruomenėje“, – mintimis dalijasi O. Nikitina.

Ji pripažįsta, kad norą dirbti dėl bendruomenės pastiprina vaikų padėkos, geros emocijos gerai praleidus laiką. „Džiaugiuosi vaikų dienos centro plėtra, tėvų ir jaunimo įsitraukimu į bendruomenės veiklą“, – sako Olga, pasirinkusi nelengvą, tačiau itin prasmingą tiek darbinės, tiek visuomeninės veiklos kryptį.

Jauna moteris atskleidė, kodėl jai taip svarbu visuomeninis darbas: „Negaliu ramiai gyventi, kai aplinkui matau tiek daug sunkumų, problemų, skurdo. Aš gyvenu šioje bendruomenėje, mano vaikai joje gyvena. Niekada negali žinoti, kur ir kada susikirs mano bei mano vaikų ir žmonių, kurie augo nepalankioje socialinėje terpėje, atskirtį patiriančioje, socialinių įgūdžių stokojančioje šeimoje, keliai. Galime tik įsivaizduoti, kaip vėliau gyvens tie, kurie niekada nebuvo ugdomi, su kuriais niekas nebendravo, kurie nuolatos buvo atstumti šeimos, bendruomenės. Apie kokią šviesią šalies ateitį galime kalbėti, jei negalime, nenorime padėti šalia gyvenančiam?!“

Vienas iš savojo laiko laukiančių bendruomenės užmojų – įkurti jaunimo centrą. Tai svarbu, nes nuo maždaug 14 metų vaikų pomėgiai pasikeičia ir jie nenori lankyti vaikų dienos centro. Taip pat jaunimui norisi sporto erdvės, sporto salės, tačiau tam trūksta patalpų.

Neseniai bendruomenė parengė projektą norėdama Užusaliuose įkurti viešą „pažinimo parką“, kuriame būtų vaikų žaidimų aikštelė, pavėsinė, laužavietė, akį džiugintų augalų įvairovė.

Jau maždaug 10 metų visuomeninei veiklai daug asmeninio laiko skirianti O. Nikitina neabejoja bendruomenių šalies kaimuose, miesteliuose reikalingumu. „Bendruomenėse vyrauja artimesni santykiai tarp žmonių. Be to, drauge galima sugalvoti ir įgyvendinti puikių idėjų“, – sako ji.

Olgos manymu, norint suburti aktyvią bendruomenę svarbiausia yra rodyti asmeninį pavyzdį. „Žinoma, labai svarbu ir tai, kokia bus pradinė komanda, – priduria ji, itin džiaugdamasi Užusaliuose suradusi bendraminčių. – Aš turiu dvi drauges, su kuriomis kartu dirbame mokykloje. Viena – psichologė, kita – lietuvių kalbos mokytoja. Jos yra mano pagalbininkės visuose darbuose nuo centro įkūrimo dienos, prisideda prie visų bendruomenės projektų įgyvendinimo. Be jų nepadaryčiau nieko.“

Bene geriausias atlygis už visas pastangas Užusalių bendruomenės aktyvistėms yra vaikų šypsenos ir juntami teigiami pokyčiai.

Inga Nanartonytė

Nuotraukos iš bendruomenės archyvo

PALIKTI KOMENTARĄ

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top