Pradinis / Aktyvios bendruomenės – Lietuvos stiprybė / Kaip bendruomenė keičia kaimo veidą: Varnėnų kaimo bendruomenės patirtis

Kaip bendruomenė keičia kaimo veidą: Varnėnų kaimo bendruomenės patirtis

14 metų – tiek greitai sukaks Varnėnų kaimo bendruomenei (Lazdijų r.), kuriai pusę šio laikotarpio vadovauja Žydrūnas Rutkauskas. Jis prisipažįsta – iš pradžių buvo sunku, nedrąsu, viskas nežinoma, tačiau dabar teigia be bendruomeninės veiklos neįsivaizduojantis savo gyvenimo. „Smagu matyti, kaip į gerąją pusę keičiasi situacija kaime, kuriame augau, kaip gerėja sąlygos jo gyventojams“, – sako Ž. Rutkauskas. Ir išties, žvelgiant į bendruomenės nuveiktų darbų, įgyvendintų projektų, suorganizuotų renginių ir išvykų sąrašą, galima pajusti mažų mažiausiai nuostabą. Apie tai, ką turi Varnėnai, pasvajoja ne vienas kaimas ar bendruomenė. Tik ar visa tai pakankamai vertina patys Varnėnų gyventojai?

Stovykla šeimoms

Šeimų stovykla

Bendruomeninė veikla – neatsiejama gyvenimo dalis

Nors Ž. Rutkauskas gimė Lazdijų rajone, Petroškų kaime, tačiau 12 savo vaikystės ir paauglystės metų praleido tame pačiame rajone esančiuose Varnėnuose. Vėliau, baigęs mokyklą, 1998–2009 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakultete, 2005–2007 m. buvo išvykęs mokytis Ilmenau technikos universitete (Vokietija). 2009 metais įgijo mechanikos inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsnį ir sugrįžo dirbti į Dzūkiją. Nors jau daugiau nei 7 metus vadovauja Varnėnų kaimo bendruomenei, tačiau čia negyvena – savo namais dabar vadina Kailinių kaimą.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje Informacinių technologijų skyriaus vedėju dirbantis Ž. Rutkauskas prisimena, kaip įsitraukė į jam tada visiškai naują sritį – bendruomeninę veiklą: „Imtis bendruomeninės veiklos paskatino kaimo gyventojai. Kai 2009 metais grįžau po studijų ir pradėjau dirbti Lazdijuose, pas mane atėjo Varnėnų kaimo gyventojas A. Balčius ir sako: „Norėtume, kad būtum bendruomenės pirmininkas.“ Tais pačiais metais buvau išrinktas bendruomenės pirmininku ir taip įsitraukiau į bendruomeninę veiklą.“

Pašnekovas atviras – iš pradžių buvo sunku, nes viskas nežinoma, bet dabar teigia be šios veiklos neįsivaizduojantis savo gyvenimo. „Nors ši veikla pasisavina daug laiko iš šeimos, ji man labai patinka. Smagu matyti, kaip į gerąją pusę keičiasi situacija kaime, kuriame augau, kaip gerėja sąlygos jo gyventojams“, – teigia Ž. Rutkauskas, su žmona Rasa auginantis du sūnus – Tautvydą ir Žygimantą – ir po Naujųjų metų sulauksiantis šeimos pagausėjimo.

Rutkauskų šeima. Asmeninio archyvo nuotr.

Rutkauskų šeima. Asmeninio archyvo nuotr.

Bendruomenės vizija ir vertybės

Ž. Rutkauskas pasakoja, kad 2003 m. sausio 29 dieną Onutės Gausienės iniciatyva įkurtoje bendruomenėje šiuo metu yra 50 narių. Bendruomenė vykdo veiklą, kuri pritaikyta visoms amžiaus grupėms. Jos veikloje dalyvauja ne tik Varnėnų, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai. Pačiame Varnėnų kaime šiuo metu gyvena apie 200 žmonių, o Varnėnų seniūnaitijoje, jungiančioje 7 kaimus, – apie 370 gyventojų.

Varnėnų kaimo bendruomenė savo misiją apibūdina taip: „Siekiame į savo veiklą įtraukti aplinkinių kaimų gyventojus, kad bendromis jėgomis būtų tęsiamos esamos ir kuriamos naujos tradicijos, tvarkoma aplinka, bendruomenės pastatas, ieškoma būdų pritraukti lėšų bendruomenės veiklai vystyti.“ Bendruomenės aktyvistų vizija – „bendruomeniška, vieninga, aktyvi, versli, vystanti kultūrinę, socialinę ir ekonominę veiklą bendruomenė, kurioje gera, jauku ir patogu gyventi visiems gyventojams“. Bendruomenėje siekiama puoselėti šias vertybes: paramą ir bendradarbiavimą, pareigingumą, atsakingumą, nuoširdumą, pagarbą ir socialinį naudingumą (pagalba kitiems, indėlis į visuomenės gerovę).

Paklaustas, kaip vertina žmonių aktyvumą, įsitraukimą į bendruomenę, Ž. Rutkauskas pasakoja, kad gyventojai visada atsargiai žiūri į bendruomeninę veiklą. „Kiekvienas gyventojas nori, kad kaime būtų gražu, jauku, daug ko vyktų, bet savo idėjas viešai išsakyti bijo. Taip pat bijo (arba kartais nenori) imtis atsakomybės ir padėti išspręsti vieną ar kitą problemą. Be to, kiekvienas gyventojas, dalyvaudamas bendruomeninėje veikloje, tikisi kokios nors naudos: vienas nori darbo vietos, kitas – būti pastebėtas, dar kitas – būti atsakingas. Todėl yra svarbu su kiekvienu jų bendrauti asmeniškai, atrasti, ko jis tikisi, ir tada, jei žmogus mato rezultatus, visada prisijungs“, – bene veiksmingiausią būdą padidinti gyventojų įsitraukimą įvardija bendruomenės pirmininkas.

Vadovavimo bendruomenei iššūkiai

Paprašytas papasakoti apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti vadovaujant bendruomenei, Ž. Rutkauskas teigia manantis, kad daugumoje bendruomenių kyla panašių sunkumų: „Dažnai pirmininkai girdi gyventojų nepasitenkinimą, kad kažkas daroma blogai arba nesprendžiama viena ar kita problema. Taip pat gyventojai būna pripratę, kad daugelį problemų išsprendžia bendruomenės vadovas. To rezultatas – pirmininkai, pavargę nuo priekaištų ir rutinos, žeria tokius ultimatumus: „Užleisiu pareigas, tegu kitas padirba ir žinos…“

Varnėnų bendruomenės pirmininkas prisipažįsta taip pat gaunąs nemažai pastebėjimų, kad viena ar kita problema neišspręsta, tačiau vertina gyventojų pasitikėjimą, suteiktą galimybę jiems atstovauti ir mano, kad bėgti nuo tos atsakomybės nereikėtų.

Vis dėlto pagrindinis sunkumas, pasak jo, yra tas, kad bendruomenei vadovauti tenka per atstumą. „Varnėnų kaime negyvenu. Dirbu Lazdijuose. Manau, jog tam, kad veikla būtų sėkminga, turi žinoti bendruomenės gyventojų problemas, rūpesčius ar džiaugsmus, o tai gali sužinoti tik nuolat palaikydamas ryšį. Būdamas toli nuo jų ne visada gali juos pažinti, suprasti, ko tikisi, kokie jų norai, kartais pritrūksta laiko gyventojus supažindinti su vienu ar kitu sprendimu arba pabendrauti. Kad bendruomenė būtų stipri, o veikla būtų efektyvi, su gyventojais reikia bendrauti nuolat, nes palaikyti ryšį – labai svarbus uždavinys. Taip pat, mano įsitikinimu, bendruomenės pirmininkas turi gyventi vadovaujamoje teritorijoje“, – mano pašnekovas.

Jis prasitaria, kad dėl minėtos priežasties svarsto kitąmet užleisti savo pareigas kitam žmogui: „Kad ir kaip nesinorėtų to daryti, bet manau, kad nuo kitų metų Varnėnų kaimo bendruomenei turės vadovauti naujas pirmininkas, nes su šeima esame aptarę, jog dirbti ir spręsti iškilusias problemas reikia savo teritorijoje, t. y. toje, kur gyveni, taip pat kur vaikai lanko mokyklą, darželį ir t. t. Ir nors nuo visuomeninės veiklos tikrai nepabėgsiu, tačiau greičiausiai pasikeis atstovaujama teritorija.“

Reikšmingiausi darbai ir įvertinimai

Per beveik 14 metų Varnėnų kaimo bendruomenė įgyvendino daugybę sumanymų, projektų. Kaip vienus svarbiausių ir naujausių bendruomenės pirmininkas įvardija patalpų bendruomenės veikloms įrengimą ir pritaikymą 2014 metais. Patalpos buvo suremontuotos vykdant projektą „Varnėnų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas „Būkim aktyvesni“, finansuojamą „Leader“ lėšomis. 2015 metais suremontuotose patalpose buvo įkurtas Vaikų dienos centras. Dabar vaikai ir jaunimas turi kur praleisti laisvalaikį, jiems yra padedamos ruošti pamokos, čia jie turi puikias sąlygas treniruotis.

Skatinant Varnėnų kaimo bendruomenės narių verslumą 2014 metais įgyvendintas projektas „Graži aplinka – patraukli turizmui“. Jo metu buvo įkurtas Varnėnų kaimo bendruomenės edukacinis vaistažolių sodas, kuriame auga 72 rūšių vaistažolės. Sodo lankytojai supažindinami su vaistažolėmis ir jų teikiama nauda. Taip pat buvo įrengta žaidimų aikštelė, tinklinio aikštelė ir kitos zonos, kurios skirtos leisti laisvalaikiui.

Ž. Rutkausko nuomone, įgyvendinus šį projektą Varnėnų kaimas tapo tvarkingesnis. „Manau, kaimo gyventojai ir toliau dar labiau pasitemps ir palaikys tvarką ne tik savo kiemuose, bet ir viešosiose erdvėse. Projektas buvo naudingas tuo, kad pradėjome galvoti, iš kur gauti lėšų kaimui tvarkyti ir tvarkai palaikyti. Jau dvejus metus renkame „aplinkos mokestį“, kuris yra skirtas Varnėnų kaimo aplinkai tvarkyti“, – apie bendruomenės atliktų darbų naudą kaimui pasakoja pašnekovas.

Pokyčius pastebėjo ne tik kaimo gyventojai – 2016 metais Varnėnų kaimo gyvenvietė buvo pripažinta gražiausiai besitvarkančia gyvenviete Lazdijų rajono savivaldybėje.

Paminėtinas ir kitas svarbus bendruomenės įvertinimas – 2015 metais Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir Lazdijų švietimo centro rengtame konkurse „Verslo sparnai“ Varnėnų kaimo bendruomenei atiteko nominacijos „Versli kaimo bendruomenė“ apdovanojimas. Bendruomenė buvo apdovanota už tai, kad kuria darbo vietas savo kaime, rašo projektus ir randa lėšų ne tik bendruomenės pastatams remontuoti, bet ir jiems išlaikyti.

Taip pat bendruomenė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto kartu su informaciniu partneriu „Savivaldybės žinios“ skelbtame respublikiniame konkurse vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys 2014 – kelias į sėkmę“ ir tapo nominacijos „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ nugalėtoja.

Per daugiau nei dešimtmetį įgyvendinta daug projektų, kuriais siekta stiprinti bendruomeniškumą, skatinti savojo krašto pažinimą, didinti bendruomenės narių užimtumą, pvz., rengiant žygius, sportines veiklas, kultūrines išvykas ir keliones po Lietuvą. Pasisemti naudingos patirties bendruomenės nariai kartais vyksta į kitas Lietuvos ar netgi užsienio (pvz., Austrijos) bendruomenes. Patys taip pat sulaukia svečių iš kitų šalies vietovių ir užsienio.

Pasak bendruomenės pirmininko, Varnėnų kaime yra vykdoma ir kultūrinė programa. Čia veiklą vykdo Varnėnų kaimo bendruomenės kapela „Špokas“ (vad. Leonas Patalavičius) ir Varnėnų laisvalaikio salės ansamblis „Varnėnų aidai“ (vad. Irina Bielskienė). Taip pat kaime yra Varnėnų bibliotekos padalinys bei Varnėnų laisvalaikio salė. Bendruomenės nariai susiburia įvairiuose koncertuose, rudens ir žiemos šventėse, parodose, protmūšiuose, valstybinių dienų minėjimuose ir kt.

Nemažai dėmesio skiriama etninės kultūros paveldo išsaugojimui, puoselėjimui, perdavimui jaunajai kartai. Pvz., vykdydama projektą „Pasivaikščiojimas etninės kultūros takais“, Varnėnų kaimo bendruomenė rinko ir užrašinėjo dzūkiškas lietuvių liaudies dainas, pasakojimus, padavimus, tradicinių patiekalų receptus, verpimo, audimo patirtį.

Ž. Rutkausko teigimu, labai didelė problema, kad Varnėnų kaime nėra daug aktyvių jaunų žmonių. Apskritai jaunimas sudaro nedidelę gyventojų dalį. Dauguma yra išvažiavę dirbti į kitus miestus. Tačiau bendruomenės pirmininkas pagiriamųjų žodžių negaili keletui itin aktyvių merginų. „Šiuo metu Varnėnų kaime yra aktyvios seserys Evelina ir Daugilė Stankutės. Daugilė šiemet baigė studijas ir pradėjo dirbti socialine darbuotoja Varnėnų kaimo bendruomenės Vaikų dienos centre. Svarbu pabrėžti tai, kad vaikai ją myli, jos laukia. Daugilė sugalvoja įvairių veiklų. Evelina pernai Varnėnų kaimo bendruomenės centre dirbo meninių gebėjimų ugdymo būrelio vadove. Šiemet jos iniciatyva Varnėnų kaime buvo įkurtas dramos būrelis. Jam jau pavyko pastatyti spektakliuką“, – geraisiais jaunimo veiklos pavyzdžiais dalijasi Ž. Rutkauskas.

Svarbiausias uždavinys – paskatinti žmones naudotis suteiktomis galimybėmis  

Paklaustas apie bendruomenės dar laukiančius darbus, pašnekovas teigia, kad dabar svarbiausias uždavinys – pritraukti suaugusiuosius ir vaikus, jaunimą, paskatinti juos naudotis bendruomenės patalpomis, jose esančiu inventoriumi ir suteikiamomis laisvalaikio galimybėmis: „Kadangi Varnėnų kaimo bendruomenės nariai turi vietą, kur gali leisti laiką, ir daug veiklos galimybių, kitas svarbiausias uždavinys – pritraukti juos ateiti ir įsitraukti į veiklą. Norėtųsi, kad bendruomenės patalpos ir visas inventorius būtų išnaudojamas. To rezultatas – patys gyventojai labiau susibendrautų. Taip pat svarbus uždavinys – pritraukti vaikus, kad jie lankytų Vaikų dienos centrą. Šiuo metu kaime yra puikios sąlygos leisti laisvalaikį: yra sporto treniruokliai, biliardo stalas, stalo teniso stalas ir kitos priemonės. Dirba socialinis darbuotojas ir pedagogas, sporto treneris, tik kol kas jaunimas vangokai ir banguotai lankosi šiose patalpose. Norime, kad jie lankytųsi bendruomenės patalpose ir savo vakarus leistų aktyviai bendraudami.“

Pašnekovas pastebi, kad žmonėms yra sunku įvertinti kaime atsiradusias naujoves. „Pavyzdžiui, miesto žmonės už galimybę sportuoti su treneriu moka pinigus, o kaimo gyventojas net už dyką nenori ateiti, – apgailestauja Ž. Rutkauskas, tačiau randa tam paaiškinimą: – Bet juos galima suprasti. Jei 20 metų neturėjo sąlygų (ir savo patalpų) susibėgti kitoje erdvėje ir visą laiką praleido namuose, sunku pakeisti savo įpročius. Kita vertus, gal nedrįsta ir nemoka naudotis teikiamomis sąlygomis. Todėl dabartinė vaikų karta turi puikią galimybę išmokti tuo naudotis; taip gyventojai bus bendruomeniški ir padės vieni kitiems.“

Finansavimu skųstis negali

Po kelis projektus per metus įgyvendinančios Varnėnų kaimo bendruomenės pirmininkas teigia, kad organizacija gaunamu finansavimu skųstis negali, ypač pastaraisiais 5 metais: „Pastaruosius 5 metus išties pavyko gauti pakankamą finansavimą bendruomenės veiklai vykdyti. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos lėšos. Mano nuomone, žvelgiant į pastarųjų metų tendencijas, nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms veiklą, tikrai yra skiriamas finansavimas. Gal ne visada pavyksta gauti prašomas sumas, bet didesnis ar mažesnis finansavimas tikrai yra skiriamas, o kai paraiškos yra teikiamos į kelis finansavimo konkursus, gaudamas kad ir nedidelę dalį lėšų, gali daug ką nuveikti, nes dalis veiklų būna vykdoma savanoriškais pagrindais.“

Kodėl verta kurti bendruomenes?

Pašnekovo manymu, bendruomenes kaimuose, miesteliuose kurti verta, nes tai skatina bendruomeniškumą, bendravimą. „Kai yra bendruomenė, tada lengviau išsprendžiamos įvairios problemos. Aktyvi bendruomenė yra paskata visai sistemai. Tačiau jei bendruomenė tik „popierinė“, iš jos jokios naudos“, – teigia jaunas, tačiau nemažą vadovavimo bendruomenei patirtį sukaupęs Ž. Rutkauskas.

Varnėnų kaimo bendruomenės nuveikti darbai – puikus įrodymas, kad aktyvios bendruomenės išties pajėgios kurti įdomesnį, patogesnį ir gražesnį gyvenimą savo krašte.

Inga Nanartonytė

Nuotraukos iš Varnėnų kaimo bendruomenės ir Ž. Rutkausko asmeninio archyvo

PALIKTI KOMENTARĄ

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top