Pradinis / Aktyvios bendruomenės – Lietuvos stiprybė / Darsūniškiečiai didžiuojasi unikaliomis tradicijomis

Darsūniškiečiai didžiuojasi unikaliomis tradicijomis

Darsūniškis – Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje, vaizdingame Nemuno slėnyje įsikūrusi gyvenvietė, kurios vardas randamas net prieš 644 metus rašytuose dokumentuose. Įdomia istorija pasižyminti vietovė, kadaise turėjusi netgi miesto statusą, mena čia stovėjusią pilį, Lietuvos didžiuosius kunigaikščius Vytautą ir Jogailą, kryžiuočių žygius. Dabar tai – gražus ir tvarkingas kaimas, į kurį veda trys keliai, pažymėti kaimo vartais (beje, vieninteliais tokiais Lietuvoje), gyvenvietę saugančiais nuo negandų ir pavojų. Vietiniai žmonės saugo ir puoselėja unikalias šioje vietovėje susiformavusias tradicijas, svetingai priima atvykėlius ir prisideda prie bendros kaimo gerovės įsitraukdami į Darsūniškio bendruomenės veiklą. Būtent šiai bendruomenei ir darsūniškiečių tradicijoms straipsnyje skiriamas didžiausias dėmesys.

14 metų kaimui naudingos veiklos

Darsūniškio bendruomenė, kaip organizacija, įkurta 2002 metų pavasarį. Šiuo metu jai priklauso 36 nariai. Bendruomenės įkūrimo iniciatoriai – Kastytis Pavalkis ir Vytautas Lapinskas. Būtent V. Lapinskas bendruomenei vadovavo 10 metų, o 2012 m. bendruomenės pirmininke buvo išrinkta aktyvi visuomenininkė Rasa Lukošienė, taip pat priklausiusi iniciatyvinei grupelei. „Visą laiką, tiek besimokydama mokykloje, tiek ir vėliau, aktyviai dalyvaudavau visuomeninėje veikloje. Man visada rūpėjo gimtasis kraštas, jo problemos. Įkūrus bendruomenę, įsiliejau į jos veiklą ir vėliau, 2012 m. pavasarį, buvau išrinkta bendruomenės pirmininke“, – pasakoja R. Lukošienė.

Bendruomenės pirmininkė Rasa Lukošienė

Bendruomenės pirmininkė Rasa Lukošienė. Ž. Grigonytės nuotr.

Darsūniškio bendruomenės, kaip organizacijos, tikslai yra tenkinti gyventojų svarbiausius socialinius, kultūrinius, sporto poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, organizuoti įvairius renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais, burti bendruomenės narius bendrai veiklai, skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, skatinant savitarpio paramą ir pagalbą.

 

Bendruomenė, kaip organizacija, Darsūniškiui svarbi tuo, kad gali atstovauti savo gyvenamosios vietovės žmonėms įvairiuose struktūriniuose vienetuose, teikti paraiškas finansavimui gauti ir vykdyti projektinę veiklą; bendruomenės atstovai gina gyventojų interesus rajone.

R. Lukošienės manymu, bendruomenės dėka gyventojai jaučiasi saugesni, nes žino, kad bendruomenės atstovai galės jiems padėti vienu ar kitu klausimu. Bendruomenės pirmininkė teigia kone kasdien sulaukianti darsūniškiečių ir aplinkinių kaimų gyventojų skambučių, tiesioginio kreipimosi ar paprasčiausiai patarimo vienu ar kitu jiems iškilusiu klausimu.

Bendruomenės naudą kaimui įrodo ir jos nuveikti darbai. Naudodamasi įvairių struktūrinių fondų parama bendruomenė yra įgyvendinusi keletą itin reikšmingų projektų: viešajam naudojimui pritaikė mineralinio vandens šaltinį, apleistą Nemuno pakrantę pavertė parku, įrengė patalpas, skirtas laidojimo paslaugoms teikti, įsigijo daug bendruomenės veiklai reikalingos įrangos. Kartu su Kruonio kultūros centru įgyvendino daug kultūrinių projektų, surengė įvairių renginių.

Neseniai, rugpjūčio 14 dieną, Darsūniškio kaime šurmuliavo didelė šventė „Gimę po Darsūniškio herbu“, prie kurios organizavimo prisidėjo ir bendruomenė. Ji prie šio renginio taip pat prisidėjo finansiškai ir narių savanorišku darbu. Šventė buvo skirta Darsūniškio herbo 225-ajam jubiliejui ir Bendruomenių metams paminėti. Į ją susirinko daugiau nei 200 kaimo gyventojų ir svečių.

Bendruomenės nariai į veiklas įtraukia savo vaikus – šie dažnai atlieka kultūrines programas renginiuose, prisideda prie renginių organizavimo. Taigi bendruomeninė veikla suburia skirtingų kartų atstovus.

Sunkiausia – įveikti žmonių pasyvumą

Paklausta, su kokiais sunkumais tenka susidurti vadovaujant bendruomenei, pašnekovė įvardija bene būdingiausią veiklos tokiose organizacijose trūkumą – sunku įveikti žmonių pasyvumą. Jos nuomone, norint, kad bendruomenė būtų gyvybinga, pačiam pirmininkui privalu būti labai aktyviam ir turėti keletą bendraminčių, kurie visada eis kartu su juo, kurie padės bet kokiu klausimu ir kvies kitus siekti bendro tikslo. „Kada yra geras branduolys, tada ir bendruomenė gyvuoja. Svarbu turėti visiems rūpimą tikslą, kurio siektų visi kartu“, – mano penktus metus bendruomenei vadovaujanti R. Lukošienė.

Bendruomenės – ne verslo subjektai

Neretai vietos bendruomenių pirmininkai pažymi, kad valdžios atstovai iš bendruomenių tikisi per daug, pvz., ragindami prisidėti prie nedarbo problemų sprendimo savo krašte. Tokiai nuomonei linkusi pritarti ir R. Lukošienė: „Iš bendruomenių yra tikimasi per daug. Jos nėra pajėgios spręsti tam tikras problemas, kurias bandoma joms primesti. Bendruomenės nėra verslo subjektai, kad galėtų itin reikšmingai prisidėti prie nedarbo mažinimo.“

Darsūniškiečių puoselėjamas kaimo savitumas

Gražus ir tvarkingas Darsūniškio kaimas, į kurį veda trys keliai, žymimi vartais, mėgstamas lankytojų. Čia užsukantys svečiai kviečiami atsigaivinti Darsūniškio mineraliniu vandeniu, pasivaikščiojant pylimu, saugančiu kaimą nuo Nemuno potvynių, aplankyti Darsūniškio piliavietę ir bažnyčią, kurios varpinė stebina didingumu.

Paminėtina, kad pagrindinė kaimo gatvė ne veltui pavadinta Vytauto Didžiojo vardu: šis kunigaikštis čia turėjo pilį, kurioje lankėsi Jogaila. Vytautas Didysis pastatė pirmąją Darsūniškio bažnyčią. Be įspūdingų istorinių faktų, nuostabios gamtos, čia rasite nuoširdžius, besišypsančius žmones, kurie kiekvieną šiltai sutiks ir palydės su darsūniškietiškomis vaišėmis.

Verta pažinti Darsūniškio tradicijas apsilankant svarbiausiose šio kaimo šventėse.  Darsūniškiečiai nuo seno švenčia Trijų Karalių šventę surengdami Karalių svitos apsilankymą gyventojų namuose. Juose giedamos giesmės ir sakomi gražūs palinkėjimai namų šeimininkams.

Kadangi Darsūniškio kaimas turi trejus vartus, kurie pavadinti šventųjų vardais – šv. Agotos, šv. Kazimiero ir šv. Jurgio, – šių šventųjų dieną kaime vyksta šventė. Bažnyčioje aukojamos šv. Mišios, po jų iškilminga eisena keliauja į atitinkamus vartus, o ten vyksta meninė programa. Pavyzdžiui, prie Šv. Agotos vartų dalijamasi šventinta duona, prie Šv. Jurgio vartų vyksta piemenukų parodomoji programa. Prie Šv. Kazimiero vartų skamba jaunimo eilės bei dainos Lietuvai.

Darsūniškyje, be tik šiam kraštui būdingų švenčių, rengiamos ir kitos tradicinės šventės –Užgavėnės,  Rasos (Joninės), Valstybės diena, Žolinės. Šventės organizuojamos laikantis senųjų papročių siekiant juos perduoti ateinančioms kartoms.

R. Lukošienės manymu, kurį laiką senosios tradicijos buvo primirštos, tačiau pastaruoju metu įvairios šalies organizacijos skiria itin daug dėmesio tradicijų išsaugojimui ir puoselėjimui.

Sudomino ekspedicijos „Nemunu per Lietuvą“ dalyvius

Šiemet Darsūniškis turėjo ypatingų svečių – sulaukė ekspedicijos „Nemunu per Lietuvą“ dalyvių. „Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šio projekto organizatorius sudomino mūsų kaimas ir jie parodė norą čia išsilaipinti, – susitikimo su ekspedicijos dalyviais įspūdžiais dalijasi R. Lukošienė. –  Simbolinėje Darsūniškio vietoje – prie piliavietės paminklinio akmens – surengėme smagų sutikimą su vaišėmis, vėliau ekspedicijos nariai, lydimi darsūniškiečių, lankėsi įžymiose vietose. Šie juos supažindino su kaimo istorija ir tradicijomis. Taip pat aplankė vytelių pynėją Vytą Kerševičių bei Ireną Maleckienę. Ši dainavo šiam kraštui būdingas liaudiškas dainas. Buvo šiltas ir nuoširdus susitikimas.“

Kuo verčiasi darsūniškiečiai

Darsūniškio gyventojai daugiausia verčiasi žemės ūkio veikla, vyksta dirbti į įvairias įmones miestuose ar kitose rajono vietovėse. Panaikinus mokyklą Darsūniškyje, joje dirbę mokytojai įsidarbino Kruonio gimnazijoje.

Pati R. Lukošienė, kurios profesija – pradinių klasių mokytoja, šiuo metu dirba su priešmokyklinio ugdymo grupe Kruonio gimnazijoje.

Laisvalaikį dalis darsūniškiečių leidžia užsiimdami kultūrine veikla – nemažai jų yra Kruonio kultūros centro meno kolektyvų nariai.

Sodybos tuščios ilgai nebūna

Darsūniškis – gana patogi vieta gyventi: jis yra netoli didžiųjų Lietuvos miestų, todėl daugelis gyventojų nuosavu transportu dažnai vyksta į miestą pramogauti ar net dirbti.

Esama ir kitų gyvenimo šiame kaime pranašumų – tai puiki gamta, ramybė. R. Lukošienės teigimu, pastebima tendencija, kad ištuštėjusios sodybos dažnai būna ne parduodamos, o pasiliekamos kaip vasaros rezidencijos, toliau puoselėjamos ir prižiūrimos. Bet jei atsitinka taip, kad yra parduodamos, – neilgai trukus čia įsikuria naujakuriai, dažniausiai tai būna nuo miesto gyvenimo pavargę žmonės.

Darsūniškis išties pasižymi ypatinga trauka. Galbūt dėl įdomių istorinių faktų, gal dėl vidinę ramybę padedančios atrasti gamtos ramumos ir grožio, o gal dėl šio krašto žmonių svetingumo ir saugomų unikalių tradicijų… Kviečiame tuo įsitikinti ir Jus!

Inga Nanartonytė

Nuotraukos Živilės Grigonytės, Renatos Karpavičiūtės ir iš bendruomenės archyvo

PALIKTI KOMENTARĄ

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top