Pradinis / Lietuviai svetur / NORVEGIJA. Bergeno lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ bendruomenė šventė 5 metų gimtadienį

NORVEGIJA. Bergeno lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ bendruomenė šventė 5 metų gimtadienį

Penkeri metai lietuviško žodžio keliu. Penkeri metai, kupini skirtingų ir unikalių užsiėmimų, renginių, bendravimo ir bendradarbiavimo. Mokyklos bendruomenė – mokytojai, vaikai, tėvai, –  puoselėdami kalbą, papročius, tradicijas, minėdami svarbias Lietuvai datas, švęsdami kalendorines ir valstybines šventes, užmegzdami draugiškus ryšius su kitomis bendruomenėmis, Lietuva, organizuodami susitikimus su žymiais atlikėjais, dalydamiesi idėjomis, mažame ir gražiame lietuviškame pasaulėlyje, esančiame Šv. Pauliaus katalikiškoje mokykloje Bergene, penkerius metus kuria lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ istoriją. Ją prisimenant, jaukioje ir šiltoje lietuviškoje aplinkoje visiems buvo linksma ir gera.

Spalio 1 dieną per šv. Mišias kunigas Oskaras Volskis pakvietė visus pasimelsti už lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ bendruomenę. Linkėjo mokytojams sėkmės puoselėjant bendruomeniškumą, lietuvių kalbą, papročius, tradicijas. Pašventino mokyklos vėliavą. Mokyklos globėjas – šv. Kazimieras. Šv. Mišių metu vargonavo mokyklos „Abėcėlė“ mokytoja Marija Bernotaitė, giesmes giedojo vokalistė Skaidra Jančaitė.

Mokyklos vadovė Zita Beliakienė įteikė kunigui O. Volskiui  simbolį – šaliką su užrašu LIETUVA –  sakydama: „Šiame  žodyje „telpame“ mes visi, čia esantys, čia gyvenantys lietuviai. Kad lietuviška malda ir žodis visus  kviestų, glaustų ir šildytų…“

Spalio 2 dieną šventė vyko Šv. Pauliaus katalikiškoje mokykloje. Prie durų pasitikęs svečius, mokyklos „Jamaha“, „Abėcėlės“ vaikučius, Klounas (mokytoja Elona Laurinavičienė) gerai nuotaikai palaikyti piešė vaikams veidukus, įteikė po sulankstytą balioną. Vaikai, pasipuošę mokyklos emblema, su tėveliais žengė į „Lietuvą“ (salėje išlankstytus Lietuvos žemėlapio kontūrus), kurioje puikavosi didžiulė knyga – mokyklos penkių  metų istorijos nuotraukos. Prie jos „išaugo“ medis, ant jo vaikai „istorijai bėgant“ klijavo pagamintus skaičius: 1, 2, 3, 4, 5… Juk ne veltui sakoma, „iš mažos gilės didžiulis ąžuolas išauga“. Degančios penkios skirtingų spalvų žvakės priminė, kad kiekvieni metai  mokykloje  buvo skirtingi, unikalūs.

Šventė prasidėjo  vokalistės Skaidros Jančaitės atliekama  A. Raudonikio daina „Kur balti keliai“.  Mokyklos vadovė Zita Beliakienė žingsniuodama Lietuvos kontūrais pasakojo: „Mes čia kalbame ir bendraujame lietuviškai, mokomės pažinti raides, rašyti, skaityti, ugdome kūrybingumą, vaizduotę, muzikuojame, žaidžiame ir šokame, susipažįstame su Lietuva, Baltijos jūra, miestais, žymiais objektais, lankytinomis vietomis…“ Pusiaukelėje stabtelėjusi linkėjo, kad lietuviško žodžio kelias dar būtų ilgas ilgas ir mokykloje bendromis pastangomis daug metų skambėtų lietuviška kalba ir vaikų juokas.

Visi linksmai padainavo Artūro Petruokos ir Algirdo Lukšio mokyklos dainą – himną „Abėcėlė“.

Klouno skanduotė ir būgno ritmai kvietė vaikučius žingsniuoti paskui jį  atsiimti Švietimo ir mokslo ministerijos dovanos – Lietuvos pirmoko pasų. Paso herojai – guvi ir smalsi pirmokė Mintė  ir žaismingas jos palydovas Mokas – kvies leistis į kelionę po Lietuvą, jos istoriją ir dabartį. Vaikai  džiaugėsi gavę tokį svarbų dokumentą.

Mokyklos vadovė jubiliejaus ir Mokytojų dienos proga sveikino esamus mokyklos mokytojus Dovilę Eizentienę, Ingridą Dantaitę, Eloną Laurinavičienę, Mariją Bernotaitę, Ingą Biguzienę, Gintarą Sivilevičių, buvusius mokytojus, linkėjo kūrybiškų ieškojimų ir atradimų, gražios bendrystės puoselėjant lietuvybę. Atminimui įteikė  lietuviškus suvenyrus.

Vokalistės Skaidros Jančaitės, mokinių  tėvų, svečių „Ilgiausių metų“ mokytojams palietė širdis…

Netrukus pasirodžiusi vaikų numylėtinė knygų herojė Pepė Ilgakojinė (mokytoja Ingrida Dantaitė) su vaikais pradėjo kelionę mokyklos knygos – istorijos puslapiais. Pepės pasakojimą keisdavo  nuotaikingas „Jamahos“ muzikos mokyklą lankančių mažųjų vaikučių ir jų tėvelių pasirodymas, vaikų šokamas liaudies ratelis „Upytėlė teka, žuvytėlė plaukia“, muzikiniai žaidimai, „Skėčių šokis“, mokyklos mokytojų su Skaidra Jančaite atliekama kolektyvinė sutartinė, mokytojos Marijos Bernotaitės, Skaidros Jančaitės ir Gintaro Sivilevičiaus atliekamos dainos ir kt.

Svarbiausi mokyklos penkerių metų įvykiai

Iniciatyvių žmonių grupė 2011 m. lapkričio mėnesį įkuria Bergeno lietuvių bendruomenę (BLB). Bendruomenės pirmininke išrenkama Edita Jakubkienė. Vienas iš svarbiausių organizacijos tikslų – įkurti lietuvių šeimas buriančią lituanistinę mokyklą „Abėcėlė“.

Katalikiškose Šv. Pauliaus mokyklos patalpose prasideda mokyklėlės istorija. Jau 2011 m. gruodį lietuvių vaikams organizuojama „Kalėdų eglutės“ šventė, vėliau – Vasario 16-osios minėjimas „Tėvyne, tu gražiausias pasaulyje altorius“, vaikų Atvelykio šventė su armonikininku Gintautu Gabaliu, susitikimas su dailininke ir rašytoja Sigute Ach bei leidyklos „Nieko rimto“ įkūrėju Arvydu Vereckiu, mokinių koncertas Garbės konsulo Espeno Selvik rezidencijoje, Rugsėjo pirmoji, Naujųjų metų šventė…

Mokyklos vadovė Aušra Blažauskaitė su mokytojais savanoriais organizuoja ne tik mokymo procesą, bet ir įvairias šventes. 2013 m. m. žiemą – Vasario 16-osios minėjimas ir Editos Mildažytės knygos „Pasimatymas su Lietuva“ pristatymas. Pavasarį – Pirmoji Komunija lietuviškai. Rudenį – Rugsėjo pirmoji su Nomeda Marčėnaite ir pradinių klasių bei muzikos mokytojos Zitos Beliakienės veiklos pradžia šioje mokykloje. Vyksta pirmasis mokytojos Zitos  edukacinis užsiėmimas mokyklos bendruomenei „Iš tautosakos skrynios“. Edukaciniai užsiėmimai su vokaliste Skaidra Jančaite, Advento renginys su kunigu Oskaru Volskiu.

2014 metų žiemą mokytoja Zita Beliakienė BLB valdybos nutarimu paskiriama mokyklos vadove. Ji mokykloje kartu su mokytojais, BLB organizuoja ugdymo procesą, įvairias šventes, susitikimus. Garbės konsulo Espen Selvik rezidencijoje vyksta Vasario 16-osios minėjimas su aktoriumi, dainų autoriumi ir atlikėju Gediminu Storpirščiu. Pavasarį mokykloje vyksta grožinės literatūros pradininko, poeto Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimas „Kaip seniaus, taip ir dabar“ su vokaliste Skaidra Jančaite. Prie renginio organizavimo prisideda ir vaikučiai, ir tėveliai – skirstosi vaidmenis, mokosi vaizdingai skaityti, pamėgdžioti paukščius, šokti liaudies ratelį, žaisti žaidimą, vaidinti.

Iš „Draugystės tilto“ sąskrydžio, kuris vyko Švedijoje 2014 metų birželio 13–15 dienomis,  mokyklėlės vadovė  į Norvegiją parveža „Draugystės tilto“ vėliavą.

Bergeno viešojoje bibliotekoje organizuojama šventė „Rugsėjo taku su Arklio Dominyko meile“  su aktoriais G. Storpirščiu ir N. Varnelyte.

2014 m. m. – bendradarbiavimo su „Jamahos“ muzikos mokykla pradžia. Šv. Pauliaus katalikiškoje mokykloje vyksta muzikiniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikams. Jiems vadovauja mokytoja Valda Laurinavičienė, „Abėcėlės“ mokyklos mokytoja Elona Laurinavičienė. Šie metai – Knarviko vidurinės mokyklos mokinio Kasparo Rundėno praktikos pradžia „Abėcėlėje“. Rudenį, gavusi Švietimo ir mokslo ministerijos finansavimą projektui, mokyklos bendruomenė susitinka su režisieriumi, poetu, dainininku V. V. Landsbergiu. BLB kvietimu į mokyklą atvyksta „Teatriukas“ iš Vilniaus, paruošęs nuotaikingą muzikinę pasaką lietuviškų dainų ir pasakų motyvais. Daug įspūdžių palieka ambasadorės vizitas Bergeno lietuvių bendruomenėje „Jūs ir mes – kartu ir esam Lietuva“. 2014 m. rudenį Bergeno lituanistinėje mokyklėlėje „Abėcėlė“ rengiamas seminaras Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojams siekiant susipažinti su kolegomis iš kitų mokyklų, pabendrauti, pasidalyti patirtimi ugdymo srityje. Mokytojos Zita Beliakienė ir Edita Jakubkienė veda atviras pamokas grupėse. Sveikatai stiprinti  vyksta užsiėmimas „Sveikatos ABC su Mike“. Organizuojamas renginys „Advento taku“, Kalėdų šventė su „Jamahos“ muzikos mokyklos užsiėmimus lankančiais  vaikais bei tėveliais.

2015 m. m. žiemą Vasario 16-ajai paminėti vyksta viktorina apie regionus „Ar pažįsti Lietuvą?“. Pavasarį Etnografiniams metams paminėti kovo 11 d. drauge su vokaliste Skaidra Jančaite organizuojamas renginys „Prieg ūžuolo seno“. Rengiama šventė mylimoms mamoms „Tau, Mamyte“, vėliau – mokslo metų pabaigos šventė su armonikininku Gintautu Gabaliu ir smuikininku Rolandu Sereika.

2015 m. vasarą – „Draugystės tiltas“ Bergene. Sąskrydžio tikslas – susidraugauti, užmegzti ir puoselėti ryšius tarp lietuvių bendruomenių ir jose dirbančių lituanistinių mokyklų.  Renginio metu įkuriama lietuvių bendruomenių taryba. Vienuoliktojo „Draugystės tilto“ tema – „Šeimos ir dangaus ratu“. Didelis dėmesys skiriamas lietuviškam lavinimui šeimose, bendrai kultūrinei veiklai. Mokiniai, pasipuošę lietuvių verslininko Bernatavičiaus dovana – lininiais sceniniais kostiumais, –  drauge su tėvais, mokytojais, bendradarbiaudami su vokaliste Skaidra Jančaite,  sukuria  ir pristato  programą „Draugystės tilto“ sąskrydyje.

2015 m. Rugsėjo pirmoji mokyklėlėje kvepia rudeniu ir Lietuva. Skamba mokytojų dainos, pagamintas kompotas su mokinių linkėjimais, tėvų lūkesčiais. Vaišės – lietuviška duonelė ir medutis. Rudenį mokyklos bendruomenė dalyvauja „Tarptautinėje šiaurės šalių skaitymo savaitėje“. Skaito  kūrinius namuose su tėveliais, mokykloje pamokų metu, juos aptaria. Žiemą Kalėdų šventę  švenčia  su latvių kultūros mokyklos „Bergausis“ bendruomene.

2016 m. m. žiemą  Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos bendruomenės esame pakviesti  dalyvauti bendrame projekte „LAISVEI – 25“. Pavasarį – edukacinės kūrybinės dirbtuvės su draugais latviais, mokyklos „Bergausis“ mokiniais. Linksmos Velykėlės su višta Ko ko ko ir kiškiu  Piškiu. Nuotaikinga Mamos diena ir mokslo metų užbaigimas gamtoje, per kurį toliau stiprinama bendruomenė.

2016 m. m. rudenį mokykloje mokiniai susipažįsta su saugaus elgesio gatvėje taisyklėmis.

Niekas taip nešildo širdžių kaip bendrystė. Nuoširdžiai dėkojame mūsų ambasadorei Norvegijos Karalystėje Izoldai Bričkovskienei už šiltą sveikinimą mokyklos „Abėcėlė“ bendruomenei Mokytojų dienos ir jubiliejaus proga. Vyr. specialistei Rūtai Ramanauskienei – už ŠMM Užsienio lietuvių skyriaus vardu atsiųstus sveikinimus ir palinkėjimus, švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei, Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo centro kolektyvui – už gražius sveikinimus Tarptautinės mokytojų dienos proga. ŠMM Užsienio lietuvių skyriui – už projekto, skirto jubiliejui,  finansavimą, be kurio šventė nebūtų buvusi tokia, kokia buvo. Esame dėkingi įmonei „MD siuntos“ už pagalbą mokyklėlei, „Jamahos“ muzikos mokyklos vaikams ir tėveliams  už nuotaikingą programą, Margaritos ir Mato tėveliui Viliui Eizentui už kalendoriaus maketą ir visokeriopą pagalbą, visiems tėvams už bendrus pasiruošimo šventei darbus ir lietuvybės puoselėjimą drauge.

Mokyklos istorija tęsiasi…

Mokyklos informacija

Nuotraukos Agnės Krakovskos, Skirmanto Druktenio

 

PALIKTI KOMENTARĄ

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top