Pradinis / Lietuviai svetur / „Rotary“ klubas pagerbė lietuviškoje veikloje besidarbuojančius JAV lietuvius

„Rotary“ klubas pagerbė lietuviškoje veikloje besidarbuojančius JAV lietuvius

Kovo 4 d. į Pasaulio lietuvių centre įsikūrusią meno galeriją „Siela“ rinkosi Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo nariai ir šventiškai nusiteikę svečiai. Čia vyko jau tradiciniu tapęs šio klubo Metų apdovanojimų vakaras, kurio metu pagerbiami lietuviškoje veikloje nusipelnę JAV lietuviai ir čia veikiančios lietuviškos organizacijos.

Susirinkusiuosius pasveikinę vakaro vedėjai Sandra Scedrina ir iš Lietuvos atvykęs muzikologas, laidų vedėjas Darius Užkuraitis paminėjo, kad yra sudėtinga iš gausaus nominantų sąrašo išrinkti tik kelis metų apdovanojimams, tačiau „Rotary“ nariai sako, kad šiais apdovanojimais norima parodyti dėmesį visiems, kurie savo laiką ir jėgas skiria prasmingai lietuviškai veiklai ir tokiu būdu garsina mūsų šalies vardą už Lietuvos ribų.

Po „Rotary“ narių priesaikos tylos minute buvo pagerbti žuvusieji kovotojai už Ukrainos laisvę. Buvo trumpai pristatyta klubo veikla ir svarbiausi nuveikti darbai. Vienas iš svarbesnių renginių buvo praėjusį rugsėjį vykęs tradicinis labdarai skirtas golfo turnyras. Jo metu surinktos lėšos buvo skirtos Vilniaus universiteto Santaros klinikų Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro Vaikų anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui įsigyti temperatūros kontrolės aparatui. Vakaro metu šio aparato dokumentai buvo įteikti iš Lietuvos atvykusiam šio skyriaus vedėjui, gydytojui Virginijui Jakučiui.

„Džiaugiamės, kad mūsų organizacija sujungė ir subūrė mus dėl kilnaus tikslo. Užsiimdami bendra labdaringa veikla stengiamės kurti geresnį pasaulį aplinkiniams. Visi kartu galime nuveikti daug mums visiems svarbių darbų, todėl kviečiame jungtis prie mūsų!“ – Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo vardu kvietė S. Scedrina.

Vakaro vedėjai pakvietė susipažinti su šių metų nominantais, kurie buvo pristatyti apdovanojimui trijose kategorijose. Jų paskelbti buvo pakviestas Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje atstovas Vidmantas Verbickas. Visiems apdovanotiesiems buvo įteikti 1000 JAV dolerių čekiai.

Nominacijai istorijos ir kultūros srityje buvo pasiūlyti Čikagos lietuvių opera, Lietuvių meno ansamblis „Dainava“ ir tautinių šokių grupė „Suktinis“.

Čikagos lietuvių opera

Juos sieja vienas tikslas – meilė muzikai, 60 metų gyvuojantį kolektyvą sudaro skirtingo amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Pastaruosius keletą dešimtmečių bendradarbiauja su žymiais Lietuvos atlikėjais. Solistai, muzikos ir meno vadovai, choristai, choreografinės grupės šokėjai ir Valdybos nariai aukoja savo laiką ir energiją, siekdami išlaikyti šią unikalią organizaciją, nes Amerikoje nė viena tautinė grupė, net nepalyginamai gausesnė nei lietuvių, operos neturi.

Nuo pat pirmo 1957 metais vykusio operos pastatymo buvo stengiamasi išlaikyti aukštą profesionalumo lygį, bendradarbiaujama su Lietuvos profesionaliais menininkais. Per savo gyvavimą opera pastatė ne vieną dešimtį žymiausių operos kūrinių, buvo statomi ir lietuvių kompozitorių kūriniai.

Be operų pastatymo, taip pat ruošiamos koncertinės programos, 1983 metais išleista lietuviškų kūrinių plokštelė „Kad liktum gyva“. Už išskirtinius kūrybinius projektus buvo įteiktas Cook County iždo valdytojos Marios Pappas apdovanojimas, už tarnystę gimtajai kultūrai – Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus padėka.

Lietuvių meno ansamblis „Dainava“

Pirmasis jų šūkis – „Su daina – į laisvę“. Į 1945 m. pabėgėlių stovykloje Vokietijoje susikūrusio kolektyvo veiklą įsitraukė per 100 choro ir tautinių šokių grupės atlikėjų. Po metų buvo suteiktas meno kolektyvo vardas. Šiandien jų tikslas – praturtinti Čikagos ir kitų Šiaurės Amerikos lietuvių bendruomenes bei jų kultūrinę veiklą, remti ir skleisti lietuvišką chorinę muziką, puoselėti ir ugdyti vidines choristų tautiškumo, kūrybingumo ir dvasiškumo vertybes, taip pat patenkinti socialinio bendravimo lietuviškoje aplinkoje poreikius.

Tai brandus ir nuolat atsinaujinantis meno kolektyvas, dabar vienijantis per 60 skirtingų bangų ir skirtingo amžiaus narių; jauniausias – 17-os, o vyriausias – 86-erių metų! Yra surengę daugiau kaip 300 koncertų: atliekami įvairūs muzikos veikalai, klasikinės oratorijos, lietuviškos kantatos. Pagerbti prestižiniu „Aukso paukštės“ apdovanojimu, šiemet švenčia 75-ąjį jubiliejų!

„Dainava“ ir jos vadovas Darius Polikaitis siekia, kad gyvuotų lietuviškos šaknys, kad klausantis jos atliekamų kūrinių dainuotų ir džiaugtųsi kiekvieno – mažo ir didelio – žmogaus siela.

Tautinių šokių grupė „Suktinis“

Kolektyvas ką tik atšventė 17-ąjį gimtadienį. Tai populiariausia ir daugiausia koncertuojanti lietuvių tautinių šokių grupė Šiaurės Amerikoje. Nuolatos dalyvauja nesuskaičiuojamuose lietuvių bendruomenės renginiuose, festivaliuose ir įvairiuose projektuose.

Šiuo metu ruošiasi Lietuvių operos Čikagoje premjerai „Carmen“ ir Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei, kuri vyks šią vasarą Filadelfijoje.

Dalyvauja žymiajame Čikagos „McDonald’s“ Padėkos dienos parade ir netgi Padėkos dienos parado tiesioginio eterio koncerte. Pastatė teatralizuotą „Velnio nuotakos“ koncertą su Jeronimu Miliumi, Povilu Meškėla bei kitais solistais.

Lietuviško miuziklo „Šnekučiai“ choreografinė grupė jau keturiolika metų iš eilės pristato Lietuvą Mokslo ir pramonės muziejuje Čikagoje. Dalyvavo šokių šventėse Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje. Šešerius metus iš eilės pasirodė „Dalley Plaza“, Čikagos pagrindinėje miesto aikštėje, vykstančioje „Lietuvos dienoje“. Penktus metus švenčiančio Tarptautinio vaikų festivalio organizatoriai. Šiuo metu turi net keturias įvairaus amžiaus vaikų grupes. Visos pandemijos metu nesustojo repetuoti ir koncertuoti.

Šių metų apdovanojimas atiteko Lietuvių operai Čikagoje. Atsiimdami apdovanojimą operos atstovai sakė tikintys, kad Čikagos lietuvių opera ir toliau bus svarbi Amerikos lietuvių bendruomenei, o jie yra nusiteikę dar ilgai džiuginti klausytojų širdis ir visus kvietė paskubėti įsigyti bilietus į Georges Bizet operą „Carmen“, kuri balandžio 22 d. bus parodyta Čikagoje.

Nominacijai už nuopelnus švietimo srityje buvo pasiūlyta buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Laima Apanavičienė, buvusi Maironio lituanistinės mokyklos aukštesniųjų klasių koordinatorė, etnokultūros mokytoja Taiyda Chiapetta ir seselė Laimutė Kabišaitytė.

Laima Apanavičienė

Jau daugiau nei 20 metų gyvena JAV, nuo pat pirmųjų atvykimo dienų įsitraukė į lietuvišką veiklą – dirbo Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja (13 metų) ir direktore (4 metai), Čiurlionio galerijos Jaunimo centre (Čikaga) direktore (15 metų), laikraščio „Draugas“ redaktore (10 metų). Šiuo metu dirba Lietuvių fondo atstove spaudai ir yra žurnalo „Pensininkas“ redaktorė.

JAV LB Švietimo tarybos narė. 2021 metais kartu su kitais projekto autoriais baigė 5 metų projektą „Vadovėliai JAV lituanistinių mokyklų pradinių klasių mokiniams“. Yra išleisti 4 vadovėliai („Aš pirmokas“, „Aš – antrokas“, „Mes – trečiokai“ ir „Mes – ketvirtokai“) su pratybų sąsiuviniais. Kartu internetiniu variantu išleistos mokytojo knygos visoms 4 klasėms.

Per daugybę darbo metų lietuvybės baruose ji sutiko begalę žmonių ir yra dėkinga likimui, kad nemažai jų galėjo pakalbinti. Išgirstomis istorijomis dalinosi su „Draugo“, „Amerikos lietuvio“, „Čikagos aido“, „Dirvos“, „Pasaulio lietuvio“ skaitytojais.

Taiyda Chiapetta

„Man labai svarbu turėti auditoriją, ypač jaunimo, kuriai galiu perduoti, perteikti, parodyti, paaiškinti, kas yra Lietuva, kodėl mums svarbu mokėti lietuvių kalbą, žinoti ir tęsti savo tradicijas, papročius, kodėl svarbu dainuoti lietuvių liaudies dainas, šokti mūsų tautos senuosius šokius ir, svarbiausia – tarpusavyje bendrauti lietuviškai“, – sako Taiyda.

Amerikoje gimusi ir augusi lietuvė pradinę, aukštesniąją ir lituanistinę mokyklas baigė Čikagoje, studijavo Čikagos pedagoginiame lituanistikos institute, sukūrė šeimą ir su vyru augina dvi dukras lietuvaites.

Sumani, kūrybinga ir entuziastinga vadovė. Jos šūkis: „Būk visada pasiruošęs!“

Tyli, niekada savo veiklos nesureikšmina, bet visada būna ten, kur jos gebėjimų, patirties, žinių ir žmoniškumo labiausiai reikia.

20 metų dirbo Maironio lituanistinės mokyklos aukštesniųjų klasių koordinatore, etnokultūros mokytoja. Meno galerijoje „Siela“ – medžio tautodailės mokytoja, nors menininkės sritys yra ir lino raižymas, stiklo vitražai, lipdymo darbai.

Skautė turbūt nuo tada, kada save atsimena; „Nerijos“ tunto vadovė.

Už darbą su jaunimu skirtas „Cardinal George / Chicago Archdiocese“ apdovanojimas, JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos apdovanota „Gintarinio obuoliuko“ premija, laikraščio „Amerikos lietuvis“ išrinkta Metų žmogumi.

Sesuo Laimutė Kabišaitytė

Sesuo Laimutė teigia: „Visus, kuriuos sutinku savo gyvenime, vertinu kaip didžią dovaną.“ Dar jaunystėje ji norėjusi tapti mokytoja, nes labai mėgdavo žaisti su vaikais. Šv. Tėvui Jonui Pauliui II lankantis Lietuvoje, tais metais ir įstojo į Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuoliją. Dirba Maironio ir Čikagos lituanistinėse mokyklose, Palaiminto Jurgio Matulaičio misijoje, „Neringos“ vasaros stovykloje, kuri yra Vermonto valstijoje, ruošia vaikus Pirmajai Komunijai, dalyvauja ateitininkų ir įvairiose kitose veiklose.

Mylinti gamtą, ypač gėles. Kukliai sako, kad mėgsta sukiotis virtuvėje, ypač gaminti sriubas, daugelis smaližių yra ragavę jos skaniojo „Skruzdėlyno“. Visų ją pažįstančiųjų mylima ir gerbiama sesuo Laimutė teigia: „Didis džiaugsmas ir stebuklas bendravime – kai išmoksti pagarbiai ir su meile visus priimti, išklausyti, padėti.“

Apdovanojimas už nuopelnus švietimo srityje atiteko Laimai Apanavičienei. „Šis apdovanojimas yra visų lituanistinio švietimo srityje besidarbuojančių žmonių įvertinimas, o geriausias tokio darbo rezultatas – mūsų mokyklas baigiančių mokinių gebėjimas ne tik lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir būti mūsų šalies patriotais“, – atsiimdama apdovanojimą sakė L. Apanavičienė.

Nominacijoje už filantropinę veiklą buvo pristatytas JAV lietuvių bendruomenės mecenatas Rimas J. Banys, Čikagos labdaros organizacija „Saulutė“ ir Čikagos lietuvių klubas „Alatėja“.

JAV lietuvių bendruomenės mecenatas Rimas J. Banys

Už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę išeivijoje, paramą lietuviškoms organizacijoms ir kolektyvams apdovanotas garbingu garbės ženklu „Aukso Vytis“.

Daug metų dosniai aukojo lietuviškoms organizacijoms, padėdamas joms išsilaikyti.

Gausiai aukojo Vydūno jaunimo fondui, Lietuvių fondui, labdaros fondui „Saulutė“, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą“, kuri remia vaikus iš socialinės rizikos šeimų dienos centruose ir laikinosios globos namuose. Pasaulio lietuvių centrui iš viso paaukojo per 428 tūkst. JAV dolerių ir kasmet rėmė įvairias Pasaulio lietuvių centro veiklas.

Gimęs ir augęs Lietuvoje, visada pabrėždavo, kokia svarbi jam yra Lietuva ir lietuviškų šaknų išsaugojimas, pagarba lietuviškoms tradicijoms ir jaunosios lietuvių kartos ateitis.

Savo išskirtine filantropine veikla siekė, kad lietuviškos organizacijos pasaulyje būtų stiprios ir aplink save sutelktų tvirtą lietuvių bendruomenę, kuri neštų aukštai iškeltą lietuvybės vėliavą pasaulyje ir stiprintų Lietuvos valstybę.

Jau ruošiant šią informaciją mus pasiekė liūdna žinia, kad gerbiamas R. J. Banys iškeliavo į Amžinybę. Visi šį šviesaus atminimo žmogų pažinojusieji su giliu liūdesiu ir užuojauta sutiko šią žinią. Jo ilgametė parama lietuviškoms organizacijoms ir labdaros iniciatyvoms įkvėpė ir kitus prisidėti prie lietuvių bendruomenės veiklos.

Čikagos labdaros organizacija „Saulutė

Nuo įkūrimo 1993 m. iki dabar yra į Lietuvą persiuntusi beveik 4 milijonus JAV dolerių paramos. Čikagoje su savo skyriais kitose vietovėse šios organizacijos žmonės dirba labai didelį ir prasmingą humanitarinį labdaros darbą, stengiasi gauti kuo daugiau šalpos, teikia finansinę ir materialinę paramą Lietuvos našlaičiams, neįgaliems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms, išvystė patikimų bendradarbių tinklą Lietuvoje. Žmonių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisideda prie „Saulutės“ darbų, yra išties daug – apie tūkstantį.

Organizacija yra parėmusi beglobius vaikus, našlaičius, daugiavaikes šeimas, negalią turinčius vaikus, vaikų maitinimą mokyklose ir labdaros valgyklose. „Saulutė“ remia Lietuvoje studijuojančius, mažas pajamas turinčius jaunuolius, dienos centrus, motinos ir vaiko namus, kurčiųjų amatų mokyklą, specialiųjų poreikių vaikų klases, kur specialistai dirba su įvairių sutrikimų turinčiais vaikais.

Bendradarbiaudama su Lietuvos vaikų fondu, „Saulutė“ vykdo Konkretaus vaiko rėmimo programą. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, ši organizacija buvo viena pirmųjų, parūpinusi 71-ai kaime gyvenančiai šeimai kompiuterius, kad vaikai galėtų tęsti mokslą nuotoliniu būdu.

Čikagos lietuvių klubas „Alatėja“

Savo veiklą pradėjo 2005 metais, kai buvo išsiųsti siuntiniai Lietuvoje gyvenančiai nuo gaisro nukentėjusiai šeimai. Dar po metų klubo moterys susipažino su „Rugute“ – labdaros fondu Lietuvoje, globojančiu onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Tuomet „Alatėjos“ draugais tapo vaikučiai, gyvenantys vaikų globos namuose, sunkiau besiverčiančios šeimos, specializuotos mokyklos, vaikų dienos centrai, daug mažų ligoniukų ir jų šeimų.

Ištikus nelaimei remiami ir čia gyvenantys lietuviai. Užtruktų laiko išvardyti visus, kam buvo skirtos pačių klubo narių uždirbtos ar geradarių paaukotos lėšos, kiek siuntinių išsiųsta į Lietuvą ligoniams, našlaičiams, vienišiems, kiek laiko skirta planuojant, organizuojant renginius, kasmetinius garažinius išpardavimus. Taip pat būtų sunku suskaičiuoti, kiek žmonių prisidėjo ir prisideda prie šio klubo darbų.

Klubo vardas ir simbolis – gerumo ir nuoširdumo deivė. Kartais atrodo, kad ši deivė sklando tarp „Alatėjos“ narių ir jų draugų, skatindama nesustoti ir toliau tęsti savo darbus. 12 šeimų ir dar keli šimtai bendraminčių – kai visi mato bendrą tikslą, tuomet galima dalintis, pagalbos ranką ištiesti, kalnus nuversti, būti kartu.

Šių metų apdovanojimas už filantropinę veiklą atiteko klubui „Alatėja“. Atsiimdami apdovanojimą klubo nariai sakė jaučiantys didelę garbę būti nominuoti kartu su tiek daug gerų darbų nuveikusia labdaros organizacija „Saulutė“ ir šviesios atminties filantropu R. J. Baniu, o šis „Rotary“ parodytas dėmesys bus stipri paskata tęsti ir plėsti savo veiklą sekant šiais įkvepiančiais pavyzdžiais.

Po apdovanojimų įteikimo vakaro svečiams koncertavo roko dainininkas iš Lietuvos Povilas Meškėla, savo talentu ir nuoširdumu nepaliko salėje nė vieno abejingo. Susirinkusieji turėjo galimybę dalyvauti loterijoje, o laimingiausiems atiteko „Rotary“ klubo įsteigti prizai.

Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo informacija

Nuotraukos: „Studio Light“, Gretos Beržonskienės

PALIKTI KOMENTARĄ

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite:

Scroll To Top